Kā izvēlēties labākās autoskolas Rīgā?

Rīgā pieejami neskaitāmi autoskolu pakalpojumi un, lai neapjuktu to piedāvājumā, pirms autoskolas izvēles nepieciešams pievērst uzmanību vairākām būtiskām lietām. Autoskolas Latvijā sagatavo personas galvenajiem CSDD eksāmeniem, kurus veiksmīgi nokārtojot iespējams iegūt autovadītāja apliecību. Autoskolas Rīgā ar savu apmācību būtiski neatšķiras ar skolām citās pilsētās, jo vienas autoskolas filiāles var būt pieejamas visā Latvijā, tāpēc izvēles kritēriji parasti visur ir vienādi.

Izvēloties jebkuru autoskolu, ņem vērā klientu atsauksmes un autoskolas kursantu sekmību CSDD eksāmenos

Lai vislabāk uzzinātu, kuras autoskolas Rīgā ir tās labākās, vispirms nepieciešams pārbaudīt tās kursantu sekmību valsts eksāmenos, proti, Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) mājaslapā var apskatīt statistikas datus par to cik sekmīgi ir konkrētās autoskolas teorētiskie un vadīšanas eksāmeni. Turpat iespējams uzzināt arī statistiku par pasniedzēju un instruktoru darbu. Protams, tīri cilvēcīgi var gadīties, ka autoskolā sekmīgs kursants, kas palaists pie CSDD eksāmeniem, to laikā pārāk uztraucas un tādējādi rada to slikto statistikas procentu.

Būtiskākie kritēriji, izdarot autoskolas izvēli:

 • Autoskolas atrašanās vieta (tā kā autoskolas Rīgā koncentrējas lielā apjomā, tad ikvienam ir iespēja atrast sev piemērotu skolu);
 • Autoskolas popularitāte (biežāk dzirdētās un Autoskola Credo, Gross, Auto Prieks, Autoskola Vanags, VIP autoskola , Fortūna, Mustangs, Presto u.c.);
 • Apmācības maksa;
 • Piedāvātās transportlīdzekļa kategorijas apmācība;
 • Autoskolas telpas (vieglāk koncentrēties mācību procesam piemērotās telpās);
 • Citu ieteikumi;
 • Personīgie faktori (pazīst kādu instruktoru vai pasniedzēju un grib mācīties tieši pie viņa).

Pamatā tie, kuriem nav nekāda priekšstata par autoskolu, meklē informāciju autoskolu mājaslapās. Šajā gadījumā var pievērst uzmanību apmācības pieejai (gan teorētiskajā apmācībā, gan braukšanas, piem., ar kādu transportlīdzekļa modeli notiek braukšanas apmācība), kursu cenai, personālam un autoskolas atrašanās vietai un filiālēm. Runājot par solījumiem vai mājaslapās publicētajām citu cilvēku atsauksmēm jāsaka vien tas, ka viss vienmēr būs pozitīvs, jo katrs sevi reklamē kā māk.

Rūpīgi iepazīsties ar autoskolas līgumu!

Pirms autoskolas izvēles var paprasīt padomu saviem radiem vai draugiem, kuriem jau ir vadītāja apliecība, lai viņi sniedz padomu par to, kur labāk mācīties. Tā kā autoskolas Rīgā pieejamas ļoti plašā izvēlē, tad iespējams pat izstaigāt vairākas no tām un, piem., salīdzināt autoskolu līgumus, kam arī ir būtiska nozīme, lai Tu jau iepriekš zinātu ar ko rēķināties.

Autoskolas līgumā pievērs uzmanību:

 • Klienta pienākumiem un tiesībām;
 • Autoskolas pienākumiem un tiesībām;
 • Apmācības maksājumiem un soda maksām;
 • Eksāmena pieņemšanas un kārtošanas kārtībai (nosacījumiem, līguma derīguma termiņam)

Vislabāk izvēlēties autoskolas Rīgā, kurās nav jākārto braukšanas eksāmens. Nereti var gadīties, ka braukšanas nodarbības rit veiksmīgi, bet autoskolas braukšanas eksāmens ir kļuvis par lielo klupšanas akmeni. Tādā gadījumā var iziet nodarbības arī pie cita, piem., individuāla instruktora, kurš nestrādā konkrētajā autoskolā. Katrā gadījumā tā būs pieredze un arī pats varēsi objektīvi novērtēt kāpēc neveicas braukšanas eksāmenā. Bet vislabāk izvēlēties autoskolas, kur ir tikai vadīšanas auto kursi, pēc kuriem kursantam priekšā ir tikai CSDD vadīšanas eksāmens.

Runājot par instruktoriem, jau iepriekš autoskolā jāuzzina vai tai nav ierobežojumu braukšanas instruktoru izvēlē. Ja nav un vēlies mācīties pie kāda konkrēta cilvēka, tad nekādu problēmu, bet jāatceras, ka arī šeit nepieciešams oficiāls līgums. Līgums tas ir galvenais dokuments, piem., domstarpību gadījumā starp kursantu un autoskolu/instruktoru (nepamatota soda nauda, kursants sabojājis mācību auto u.tml.), tieši tāpēc jāpievērš uzmanība visiem līguma punktiem. Pat, ja strīds netiek atrisināts, iespējams vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 157, LV – 1013).

Ceļu satiksmes likums Latvijā

Ceļu satiksmes likums ir ceļu satiksmes tiesiskais pamats, kura mērķis ir noteikt ceļu satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi un personām piederošo mantu. Tāpat ceļu satiksmes likumā tiek noteikta mehānisko transportlīdzekļu īpašuma, turējuma un lietošanas tiesību iegūšanu. Ikviens interesents ar likumu var iepazīties likumi.lv mājaslapā.

Ar 2013.gadu Ceļu satiksmes likumā vairāki grozījumi

Ar 2013. gada 1.janvāri likumā ir izdarīti grozījumi un stājas spēkā sekojoši noteikumi:

 • Motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuriem valsts tehniskā apskate veikta līdz 2012.gada 31.decembrim, turpmākās valsts tehniskās apskates veic, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.
 • Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts izsniegtu vadītāja apliecību, kura neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra direktīvā 2006/126/EK par vadītāju apliecībām noteiktajām prasībām, atļauts izmantot ne ilgāk kā līdz 2033.gada 19.janvārim.

Ceļu satiksmes likums sastāv no 8 nodaļām:

 • 1 nodaļa – Vispārīgie noteikumi (izskaidroti likumā lietotie termini, tiesiskais pamats, ceļu satiksmes pārvalde un transportlīdzekļu tirdzniecības kārtība);
 • 2. Nodaļa – Satiksmes drošības pamatnoteikumi uz ceļiem (prasības par ceļu aprīkojumu, ceļu pārvaldītāju pienākumi, satiksmes ierobežošana vai aizliegšana, projektēšana);
 • 3. Nodaļa – Transportlīdzekļi un to reģistrācija (transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē un to reģistrācija, nodevu apmēri, reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, atsavināšana u.c.)
 • 4. Nodaļa – Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības (ceļu satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības, transportlīdzekļu vadītāju/īpašnieku/turētāju tiesības un pienākumi, vadītāju apmācība un vadītāja apliecības izsniegšana, vecuma ierobežojumi u.c.);
 • 5. Nodaļa – Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks;
 • 6. Nodaļa – Ceļu satiksmes organizācija;
 • 7. Nodaļa – Administratīvās atbildības īpatnības ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos;
 • 8. Nodaļa – Papildus noteikumi.

Ceļu satiksmes likumu var iegādāties arī grāmatnīcās

Ceļu satiksmes likumu var iegādāties arī grāmatas veidā, kas ir īpaši noderīga tiem, kas mācās kādā no Latvijas autoskolām un plāno iegūt autovadītāja apliecību. Lai arī mācību procesā vairāk tiek pievērsta uzmanība ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes likums tomēr nosaka visu ar ceļiem, autovadītājiem un transportlīdzekļiem saistītos noteikumus.

Ceļu satiksmes likums nav vienīgais pamats ceļu satiksmes noteikumiem, jo klāt nāk vēl citi likumi, Ministru kabineta normatīvie akti, Ceļu satiksmes noteikumi, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija.

CSDD teorijas eksāmens B kategorijai

CSDD tests teorijā ir jākārto visiem topošajiem vadītājiem, neatkarīgi no transportlīdzekļa veida, kurā tas vēlas iegūt vadītāja apliecību. Lai pārbaudītu personas zināšanas konkrētajā transportlīdzekļa kategorijā, testa jautājumi, to skaits un citi noteikumi var atšķirties. Lai iegūtu automašīnu vadītāja apliecību, pirms tam jāiziet apmācība autoskolā, kur persona jau tek iepazīstināta ar teoriju, ko var ietvert CSDD teorijas eksāmens.

CSDD teorijas eksāmenam var pieteikties personīgi vai ar autoskolas starpniecību

Pieteikties CSDD eksāmenam iespējams, ierodoties CSDD nodaļā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, piezvanot vai arī ar autoskolas apmācību. Ja eksāmenam piesakās elektroniski vai zvanot, pirms tā uzsākšanas būs nepieciešams uzrādīt vairākus dokumentus.

Pirms eksāmena uzrādāmie dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments (pase, vadītāja apliecība, braukšanas mācību atļauja);
 • Apmācības karte;
 • Derīga medicīniskā izziņa;
 • Pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecību.

CSDD teorijas eksāmens automašīnas un arī autobusu vadītāja apliecības iegūšanai maksā Ls 8.88 (atkārtots eksāmens maksā tik pat). Ja gadījumā uz jau pieteiktu eksāmenu nevar ierasties, par to ir jāpaziņo ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā, jo, neatsakot eksāmenu, tas būs jāapmaksā pilnā apmērā.

Teorijas tests sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs

CSDD teorijas eksāmens ir datorizēts un to var kārtot gan latviešu, gan krievu valodā. Tests sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. B kategorijai testā ir ietverti 30 jautājumi, kas atbilst ceļu satiksmes noteikumiem (CSN). Tomēr var gadīties, ka testā parādās jautājumi, kuri iepriekš nav redzēti ceļu satiksmes noteikumu CSN grāmatiņā. Tieši tāpēc ir labi, ja pirms CSDD teorijas eksāmenā veic CSN testu turpat CSDD mājaslapā.

Testa atbilžu sniegšanai ir dotas 30 minūtes laika. Katru jautājumu ir rūpīgi jāpārlasa, lai būtu pilnīgi pārliecināts par atbildes pareizumu, jo jautājumi iet pēc kārtas un atgriezties pie kāda no iepriekšējiem jautājumiem nav iespējams. Teorijas eksāmena laikā nedrīkst izmantot palīglīdzekļus vai konsultēties ar citiem, jo, ja persona šos noteikumus neievēro, instruktors ir tiesīgs izraidīt to no eksāmena telpas, līdz ar to eksāmens viņam ir beidzies.

Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datorprogramma un CSDD teorijas eksāmens ir nokārtots veiksmīgi, ja pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas. Ja teorijas eksāmens ir nokārtots, tad persona var pieteikties arī CSDD vadīšanas eksāmenam, kuru veiksmīgi nokārtojot persona iegūs gaidīto B kategorijas vadītāja apliecību.

CSDD eksāmens online režīmā

Tie, kam priekšā CSDD tests teorijā, parasti var izmantot iespēju un vingrināties, pildot CSDD eksāmenu online. CSDD teorijas eksāmenā jautājumi ir ņemti no online testa, tāpēc to pildot var pilnībā sagatavoties īstajam testam. Programmā ir iekļauti jautājumi, kas atbilst ceļu satiksmes noteikumiem, turklāt daži no tiem var būt tādi, kas nemaz nav pieejami mācību un uzdevumu grāmatiņās. CSDD eksāmens online ir lieliska iespēja papildināt vai vienkārši atsvaidzināt savas jau esošās zināšanas par sev interesējošā transporta līdzekļa kategoriju.

Teorijas eksāmens online režīmā pieejams vairākām kategorijām

CSDD mājaslapā ir piedāvāts veikt ceļu satiksmes noteikumu (CSN) testu atbilstošajai vadītāju kvalifikācijai. CSDD eksāmens online katrai kategorijai ir atšķirīgs, proti, jautājumu skaits un atbilžu sniegšanai dotais laiks atkarīgs no kategorijas, kurā tiek kārtots eksāmens. Online pārbaudes testā ir tikpat jautājumu cik īstajā CSDD teorijas eksāmenā, piem., B kategorijai tie ir 30 jautājumi 30 minūtēs, pieļaujamas 3 kļūdas.

CSDD piedāvā online testus šādām kategorijām:

 • A kategorija
 • B kategorija
 • C kategorija
 • C profesionālā kategorija
 • D kategorija
 • D profesionālā kategorija
 • Kuģi
 • Mopēdi
 • Velosipēdi

CSDD eksāmens online sākas ar pārbaudes jautājumiem, lai iepazīstinātu ar testa būtību. Katram jautājumam ir vairāki atbilžu varianti, kur jāatzīmē pareizā atbilde. Katru attēlu eksāmenā ir iespējams arī palielināt. Tomēr pats būtiskākais testa laikā ir nesteigties un pārlasīt katru jautājumu rūpīgi, visu pārdomājot, jo nepastāv iespēja atgriezties pie iepriekšējiem jautājumiem. Kad atbilde ir sniegta var spiest tālāk uz „nākamais jautājums”.

Eksāmenā ietverti jautājumi par ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu zīmēm, terminiem

Jautājumi ir gan par CSN, gan par pirmo palīdzību, gan par ceļu zīmēm un dažādu vadīšanas situāciju novērtēšanu, gan arī par terminiem (piem., ko nozīmē termins „priekšroka”). Eksāmenam beidzoties uz ekrāna tiek paziņots par to, vai CSDD eksāmens online ir nokārtots vai nav. Tāpat parādīsies informācija par to, cik pareizas atbildes no visa jautājumu kopskaita ir sniegtas un cik ilgā laikā eksāmens ir ticis izpildīts.

Pēc eksāmena atbildētos jautājumus var vēlreiz apskatīties. CSDD eksāmenam online režīmā lapas apakšā ir jautājumu skala, kur ar zaļu iekrāsotas pareizās atbildes un ar oranžu krāsu nepareizās. Tā ir iespēja uzspiest uz katra jautājuma un redzēt, kurš ir atbildēts pareizi, bet kur ir pieļauta kļūda.

Online testu var veikt vairākas reizes, jo jautājumi katru reizi var atšķirties. Tādējādi iespējams labāk sagatavoties, izejot cauri visiem jautājumiem. Katrā ziņā, ja pirms tam ir veikts autoskolas eksāmens teorijā, tad gandrīz visas zināšanas jau ir sniegtas. Tomēr CSDD eksāmens online var atšķirties (piem., ļoti līdzīgi jautājumi kā autoskolā, bet ar jauktiem atbilžu variantiem). Tieši tāpēc online tests ir vislabākais veids kā sagatavoties īstajam teorijas eksāmenam.

CSDD eksāmeni teorijā un vadīšanā

Pirms vadītāja apliecības iegūšanas ikvienam ir sekmīgi jānoliek CSDD eksāmeni : teorijas un vadīšanas eksāmens. Tiem iespējams sagatavoties pašmācības ceļā (piem., velosipēda, mopēda vadītājiem) vai arī izejot auto kursus, ko piedāvā Latvijas autoskolas.

CSDD teorētiskais eksāmens

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to var kārtot latviešu un krievu valodās. Tajā tiek ietverti jautājumi, lai veiktu zināšanu pārbaudi par Ceļu satiksmes noteikumiem, kuriem var samācīties gan no CSN noteikumu un uzdevumu grāmatiņām, gan arī pildot arī online testu CSDD mājaslapā. Online tests ir labāks tādā ziņā, ka tur ir jautājumi, kuru var nebūt mācību grāmatās. Tādējādi CSDD teorijas eksāmena laikā nevajadzēs apjukt, ja izmēģinājuma testā jau būsiet izgājis cauri šādām jautājumam.

Teorētiskais eksāmens jāliek, lai iegūtu:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību;
 • Motocikla vadītāja apliecību;
 • Mopēda vadītāja apliecību;
 • Velosipēda vadītāja apliecību;
 • Atpūtas kuģa vadītāja apliecību.

CSDD eksāmeni teorijā jāveic patstāvīgi, bez palīgmateriāliem vai konsultēšanās ar citiem kursantiem. Atkarībā no vadītāja kategorijas, arī jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs. Piem., vienu no populārākajām kategorijām: A kategorijai un B kategorijai tests sastāv no 30 jautājumiem, uz kuriem jāatbild 30 minūtēs. Pieļaujamas 3 kļūdas. Maksa par eksāmena veikšanu ir Ls 8.88 (atkārtots eksāmens maksā tikpat). Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Tikmēr, ja eksāmens nolikts veiksmīgi, minēto kategoriju vadītāji var gatavoties veikt braukšanas eksāmenu. Būtībā, ja autoskolas apmācību laikā kursants ir kārtīgi un uzcītīgi mācījies un domājis loģiski, tad nav nekādas nepieciešamības uztraukties, jo autoskolas testi ir maksimāli pietuvināti CSDD eksāmenam.

CSDD vadīšanas eksāmens

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus. Tā laikā inspektors vērtē kursanta iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē.

Vadīšanas eksāmens jākārto, lai iegūtu:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību;
 • Motocikla vadītāja apliecību.

CSDD eksāmeni vadīšanā jākārto ar CSDD automobili, kas aprīkots ar mehānisko pārnesumkārbu (VW Golf). Tikmēr motocikla vadītājiem CSDD vadīšanas eksāmeni jākārto ar atbilstošas kategorijas motociklu, kam jābūt autoskolas vai mācību braukšanas instruktora motociklam. Automašīnu un autobusu vadītājiem braukšanas eksāmens maksā Ls 21.05, tāpat arī motocikla vadītājiem (ja eksāmenu kārto ar autoskolas vai instruktora motociklu. Ls 32.59, ja kārto ar CSDD motociklu Rīgas nodaļā). Būtiskākais, kas jāievēro attiecībā uz motocikla vadīšanas eksāmenu – to var kārtot tikai laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos, kas ietver zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli; prasmju un iemaņu vērtēšanu, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras un braukšanu ceļu satiksmē. Izvēles figūras un inspektoru, pie kura jākārto vadīšanas eksāmens, nosaka speciāla datorprogramma. CSDD eksāmeni vadīšanā ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām un eksāmens ilgst ne mazāk kā 25 minūtes.

Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

 • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību (piem., neizpildot, neprecīzi izpildot vai nepilnīgi izskaidrojat uzdoto pārbaudi);
 • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;
 • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Kad veiksmīgi nokārtoti CSDD eksāmeni, CSDD nodaļā var saņemt vadītāja apliecību. Turpretī, ja vadīšanas eksāmenu nevar nokārtot ar pirmo reizi, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Auto kursi – kā nepajukt plašajā piedāvājumā?

Tas, cik ilgā laikā iespējams iegūt kāroto vadītāja apliecību atkarīgs ne vien no kursanta uzcītības, bet lielā mērā arī no autoskolas un braukšanas instruktora izvēles. Pašlaik Latvijā ir milzīgs autoskolu piedāvājums un atbilstoši auto kursi pieejami ikvienam. Tomēr, lai nenāktos vilties savā pirmajā izvēlē, pirms autoskolas jāpievērš uzmanība vairākiem būtiskiem kritērijiem, kas beigu beigās ļaus ietaupīt gan laiku, gan arī naudu.

Kā izvērtēt, kur iziet auto kursus ir vislabāk?

Auto kursi sastāv gan no teorētiskās, gan braukšanas apmācības un visi, protams, sola tikai to labāko: zemu mācību maksu, atlaides, labākos instruktorus. Tomēr, lai neapjuktu plašajā auto kursu piedāvājumā, pirmais, ko var izdarīt – vienkārši pārbaudīt autoskolas sekmības procentus, ko var izdarīt CSDD mājaslapā. Tur iespējams iegūt informāciju par sev interesējošu statistiku par to, kā kursanti nokārto autoskolu teorētiskos un praktiskos eksāmenus. Tāpat, iespējams apskatīt kursantu sekmību pie konkrēta pasniedzēja un instruktora.

Protams, reāli statistikas dati palīdz autoskolas un instruktora izvēlē, tomēr jāatceras, ka ne vienmēr slikti dati liecina par sliktu apmācību. Dzīvē var gadīties dažādi un iespējams, ka kursants, kurš uzrādījis labus rezultātus vienkārši apjūkst eksāmenā, līdz ar to arī veido nesekmīgu statistiku. Tieši tāpēc jāpievērš uzmanība arī citiem faktoriem.

Pirms izvēlēties auto skolu, pievērs uzmanību tam, kādi ir:

 • Autoskolas tiesības un pienākumi;
 • Klienta tiesības un pienākumi;
 • Noteiktie obligātie maksājumi;
 • Kārtība, kādā tiek kārtoti autoskolas noteiktie eksāmeni (prasības, nosacījumi, vai ir skolas braukšanas eksāmens, eksāmena derīguma termiņš utt.);
 • Kārtība, kādā tiek risināti strīdi un nesaskaņas.

Ar šo informāciju iespējams iepazīties autoskolas līgumā.. Tāpat arī rūpīgi jāizlasa līgums, ja to slēdzat arī pie instruktora. Noteikti jāpārbauda vai nav ietverti punkti, piem., par nesamērīgi lielu vai nepamatotu soda naudu, kas rodas, piem., mācību procesā sabojājot auto. Tad vislabāk izvēlēties citu instruktoru vai auto skolu. Tomēr, galvenais, lai auto kursi tiktu veikti formāli jeb, lai tiktu izsniegti visi dokumenti. Nesaskaņu gadījumā, balstoties uz noslēgto līgumu, iespējams vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Teorētiskā apmācība

Būtībā auto kursi, neatkarīgi no autoskolas, ietver visu nepieciešamo apmācību, ko regulē „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”, kas izdoti saskaņā ar „Ceļu likumu”. Protams, pasniegšanas maniere atšķiras un nereti tas ir iemesls, kāpēc viena no autoskolām ir labāka par citām. Tomēr, ņemot vērā programmas, tad kursantam teorētiskajās nodarbībās iemāca ceļu satiksmes noteikumus, satiksmes drošību, automobiļu tehniskās prasības, autovadītāja tiesības un pienākumus u.c. Teorētiskā apmācība parasti norisinās grupās un vienas nodarbības ilgums ir 45 minūtes.

Pēc teorētiskās apmācības kursantam ir jānoliek autoskolas teorijas eksāmens, lai pēc tam varētu arī likt valsts jeb CSDD teorijas eksāmens. Pēc veiksmīga teorijas eksāmena nolikšanas kursantam ir iespēja likt arī CSDD braukšanas eksāmenu.

Braukšanas apmācība

Braukšanas eksāmena minimālais stundu skaits ir 14 stundas, kur viena nodarbība ilgst 45 minūtes. Par braukšanas nodarbību laiku un vietu iespējams vienoties individuāli, tāpat, ir iespēja mācīties braukt gan autoskolā, gan, piem., pie kāda privāta instruktora. Pēc autoskolas apmācībām ir iespējams, ka skolā vajag kārtot arī braukšanas eksāmenu, tomēr to nepieprasa visas autoskolas. Pat labāk, ja auto kursi tiek kārtoti skolā, kur nav šī braukšanas eksāmena (jo nereti auto skolas tikai gūst ienākumus vairakkārt pārbaudot kursantu).

Tikmēr, ar vai bez skolas braukšanas eksāmena, pēc veiksmīga apmācību procesa, kursantam ceļā uz vadītāja apliecību, veiksmīgi jānokārto tikai CSDD braukšanas eksāmens. Tomēr jāatceras, ka CSDD eksāmeni jānokārto trīs gadu laikā, pēc tam kad ir pabeigti autoskolas kursi.

CSDD testi teorijā

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) testi ir obligāti topošajiem transportlīdzekļu vadītājiem. Pēc veiksmīgi nokārtota testa transportlīdzekļa vadītājs var sākt kārtot arī vadīšanas eksāmenu (motociklu, automašīnas un autobusu vadītāji) vai arī uzreiz saņemt vadītāja apliecību. CSDD testi (vērtēšanas kārtība un cenas) atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, kādā persona grib iegūt vadītāja apliecību.

CSDD teorētiskais tests jāveic visiem, kas vēlas iegūt vadītāja apliecību, neatkarīgi no transportlīdzekļa kategorijas

Teorētiskais eksāmens jākārto, lai iegūtu:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 8.88, atkārtots eksāmens – Ls 8,88;
 • Motocikla vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 8.88, atkārtots eksāmens – Ls 8,88;
 • Mopēda vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 3.52, atkārtots eksāmens – Ls 3.52;
 • Velosipēda vadītāja apliecību; bezmaksas (kārtojot pirmo reizi) un Ls 0.76 kārtojot atkātoti;
 • Atpūtas kuģa vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 8.88, atkārtots eksāmens – Ls 8,88.

Teorētiskais eksāmens ir paredzēts personas teorētisko zināšanu pārbaudei  galvenokārt par ceļu satiksmes noteikumiem. Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to iespējams kārtot latviešu un krievu valodās. Tikmēr dažādu kategoriju CSDD testi jeb testu jautājumu skaits un vērtēšanas kārtība var atšķirties atkarībā no kategorijas kādā tests tiek kārtots.

CSDD testi dažādām kategorijām:

 • Automašīnas un autobusu vadītājiem: 30 jautājumi (kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam – uz 35 jautājumiem); atbilžu sniegšanai veltītais laiks ir 30 minūtes; pieļaujamais kļūdu skaits – 3 kļūdas.
 • Motocikla vadītājiem: 30 jautājumi 30 minūtēs ar 3 pieļaujamajām kļūdām;
 • Mopēda vadītājiem: 20 jautājumi 20 minūtēs. Tests nokārtots, ja nepareizi atbildēto jautājumu skaits nepārsniedz 2 jautājumus.
 • Velosipēda vadītājiem: jāatbild uz 10 jautājumiem 10 minūšu laikā, tests ir nokārtots, ja pareizi atbildēts vismaz uz 8 jautājumiem.
 • Atpūtas kuģa vadītājiem: 20 jautājumi 20 minūtēs, tests tiek nokārtots, ja nav pieļauts vairāk par 2 kļūdām.

CSDD teorijas testiem var sagatavoties vairākos veidos

Teorētiskajam eksāmenam var pieteikties pēc veiksmīgi izietas apmācības autoskolā (piem., A kategorija, B kategorija) un var arī pieteikties testam pēc pašmācības ceļā iegūtām zināšanām (velosipēda, mopēda un atpūtas kuģa vadītājiem). Ja pēkšņi mainījušies plāni un uz pieteikto testu nevar ierasties, par to jāpaziņo iepriekš, jo CSDD testi, uz kuri nav atteikti un uz kuriem neierodas, tik un tā jāapmaksā pilnā apmērā.

Kad veiksmīgi nokārtoti CSDD testi, vadītāji var doties kārtot CSDD eksāmenu braukšanā, izņemot velosipēdu vadītāji. Lai iegūtu velosipēda vadīšanas tiesības pietiek veiksmīgi nokārtot tikai CSDD teorētisko testu. Teorētiskais tests sastāv no ceļu satiksmes noteikumiem (CSN) un uzdevumiem, kuriem sagatavo jau autoskolā vai kurus var iemācīties, izmantojot CSN un uzdevumu grāmatiņas, kā arī pildot CSN testu online.

CSDD teorija

Lai veiksmīgi iegūtu vadītāja apliecību, jānokārto CSDD teorija jeb CSDD izstrādāts tests vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudei, kas balstīts uz „Ceļu satiksmes noteikumiem” saskaņā ar „Ceļu satiksmes likumu”. Teorijas testa jautājumi, to skaits un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs atkarībā no kategorijas, kādā šis tests tiek kārtots. Tomēr jebkurā gadījumā, CSDD teorija kārtojama datorizēti un šim testam sagatavo jau iepriekš auto skolā vai tam var sagatavoties pašmācības ceļā.

CSDD teorijas testam var sagatavoties pildot online testu CSDD vai autoskolu mājaslapās

Automašīnas, autobusa un motocikla topošajiem vadītājiem teorija jāapgūst kādā no Latvijas autoskolām, tikmēr mopēda un velosipēda vadītāji var apgūt teoriju pašmācības ceļā – izmantojot ceļa satiksmes noteikumu un uzdevumu grāmatiņas, kā arī veicot zināšanu pārbaudi online CSDD mājaslapā (jo online testā mēdz parādīties arī pa kādam jautājuma, kas nav atrodam grāmatiņās).

Kopumā CSDD teorija A kategorijas (automašīnas un autobusa vadītājiem) un B kategorijas (motocikla vadītājiem) sastāv no 30 jautājumiem (kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam – uz 35 jautājumiem) uz kuriem jāatbild 30 minūtēs. Mopēda vadītājiem tie ir 20 jautājumi 20 minūtēs, velosipēda vadītājiem – 10 jautājumi 10 minūtēs.

CSDD teorijas eksāmenā iekļautie jautājumi:

 • Vispārīgie jautājumi
 • Gājēju un pasažieru pienākumi
 • Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi
 • Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos
 • Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma
 • Ceļu satiksmes regulēšana
 • Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa
 • Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves
 • Braukšanas ātrums, distance un intervāls
 • Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana
 • Apstāšanās un stāvēšana
 • Braukšana krustojumos
 • Ceļu satiksme dzīvojamās zonās
 • Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas
 • Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana
 • Ārējās apgaismes ierīču lietošana
 • Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana
 • Transportlīdzekļu vilkšana
 • Pasažieru pārvadāšana
 • Kravas pārvadāšana
 • Mācību braukšana
 • Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem
 • Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem
 • Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums
 • Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes
 • Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi
 • Ceļa zīmes un to raksturojums
 • Ceļa apzīmējumi un to raksturojums
 • Noslēguma jautājumi
 • Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus.
 • Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze
 • Ceļu satiksmes drošība
 • Ceļu satiksmes likums

CSDD teorija var tikt arī iepriekš pārbaudīta jau minētajā CSDD mājaslapā vai, piem., autoskolas-motoskolas Presto mājaslapā, kur iespējams veikt testu atbilstoši aktuālākajiem pārbaudes materiāliem. Tas noteikti palīdzēs sagatavoties īstajam CSDD testam, turklāt, tiem, kas Presto mājaslapā veiks testu ar saglabātiem datiem, cīnīsies par dažādām ikmēneša balvām!

Vadītāja apliecība un tās iegūšana

Vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļus. Tā ir derīga braukšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs un tās derīguma termiņš ir 10 gadi (ar atsevišķiem izņēmumiem). Pirms iegūt vadītāja apliecību, nepieciešams iziet apmācību autoskolā (automobiļu, motociklu un kvadriciklu vadītājiem) un tad jākārto valsts eksāmens teorijā un braukšanā Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (CSDD).

Autoskolas apmācība

Autoskolas teorijas eksāmens ietver vispārīgus jautājumus par terminiem, ceļu satiksmes noteikumiem, satiksmes drošību un pirmo palīdzību. Parasti autoskolu tests ir pielīdzināts CSDD teorijas testam. Piemēram, autoskolas Presto A” un „B” kategorijas teorijas testā ir 30 jautājumi, uz kuriem jāatbild 30 minūtēs un ir pieļaujama 1 kļūda.

Mācību atļaujas iegūšana

Pēc teorijas apmācības seko nākošais posms – braukšanas apmācība, kuras laikā vadītājam tiek izsniegta mācību braukšanas atļauja jeb baltās tiesības, kas nepieciešama ikvienam topošajam vadītājam. Mācību atļauju izsniedz personām, kas mācās vadīt A1, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus un atļaujas derīguma termiņš ir 3 gadi.

Mācību atļauju var iegūt sasniedzot attiecīgo vecumu:

 • 14 gadu – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;
 • 16 gadu – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus;

Braukšanas mācību atļauju var saņemt kādā no CSDD nodaļās visā Latvijā, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus (Rīgā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Talsos, Valmierā, Ventspilī ). Tās saņemšanai jāuzrāda pase, derīga medicīniskā izziņa un jāveic maksa par tās saņemšanu Ls 4.33 apmērā (nozaudēšanas gadījumā Ls 8.66 ). Ar mācību braukšanas apliecību drīkst: pārvietoties tikai Latvijas Republikas teritorijā; veikt braucienus tikai braukšanas instruktora klātbūtnē (atceries, mācību atļauja nav tas pats, kas vadītāja apliecība).

CSDD teorijas eksāmens

CSDD teorijas eksāmens ir datorizēts un automobiļa topošajam vadītājam ir jāatbild uz 30 jautājumiem, kur tiek piedāvāti dažādi atbilžu varianti. Atbilžu sniegšanai tiek dotas 30 minūtes un ir pieļaujamas ne vairāk kā 3 kļūdas (mopēda vadītāja apliecības iegūšanai jāatbild uz 20 jautājumiem 20 minūtēs ar 2 pieļaujamajām kļūdām). Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datorprogramma.

CSDD teorijas testā tiek pārbaudītas topošā vadītāja zināšanas par:

 • Vispārīgiem terminiem;
 •  Ceļu satiksmes noteikumiem;
 • Satiksmes drošību;
 • Pirmās palīdzības sniegšanu;
 • Automobiļa tehniskajām prasībām;
 • Faktoriem, kas var izraisīt avāriju;
 • Autovadītāja tiesībām, pienākumiem, administratīvo un kriminālo atbildību;
 • Automobiļa uzbūves elementiem.

CSDD braukšanas eksāmens

„A” un „B” kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība tiek piešķirta, ja tiek sekmīgi nokātoti braukšanas eksāmeni. Braukšanas eksāmens sastāv no 3 daļām – zināšanu pārbaudes par transportlīdzekli, braukšanas ceļu satiksmē un figūru izpildes:

 • B kategorijai – „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” un kāda no sekojošām figūrām „kases aparāts”, „apgriešanās braukšanai pretējā virzienā”, „iebraukšana gabalītvārtos”, „braukšanas uzsākšana augšupceļā”.
 • A kategorijai – „iestumšana gabarītvārtos”, “astotnieks”, “laipa”, “čūska”, „izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot”, „izvairīšanās no šķēršļa bremzējot”, “stoplīnija”, “slaloms”.

Eksāmenu vērtē pēc pieļauto kļūdu nozīmīguma un bīstamības pakāpes. Pēc vadīšanas eksāmena inspektors informē par eksāmena rezultātu. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja braukšanas laikā netiek pieļauta: bīstama kļūda (rada draudus satiksmes drošībai); vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas (apdraud satiksmes drošību atsevišķos gadījumos) vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas; vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas (neietekmē satiksmes drošību).

Vadītāja apliecības iegūšana

Pēc veiksmīgi nokārtota braukšanas eksāmena, kādā no 10 CSDD nodaļām ir iespējams saņem attiecīgās kategorijas vadītāja apliecību. Vadītāja apliecību piešķir personai, kura pastāvīgi dzīvo un uzturas Latvijā. Mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecības kopējā cena ir Ls 15.50 (vadītāja apliecība Ls 12 + vadīšanas tiesību piešķiršana Ls 3.50).

CSDD tests teorijā

Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, nepieciešams veikt CSDD eksāmenus. Viens no tiem ir CSDD tests, kas domāts kursanta teorētisko zināšanu pārbaudei, attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumiem. Ja, piem., automašīnas (B kategorija) vadīšanas apliecības iegūšanai vispirms ir jāiziet apmācība autoskolā un tikai tad drīkst kārtot CSDD testu, kam seko vadīšanas eksāmens, tad motocikla (A1 un B1) vai mopēda (M) kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai apmācība autoskolā nav obligāta un testu var pildīt, iegūstot zināšanas pašmācības ceļā.

CSDD tests teorijā iedalās vairākās kategorijās:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja teorētiskais eksāmens;
 • Motocikla vadītāja teorētiskais eksāmens;
 • Mopēda vadītāja teorētiskais eksāmens;
 • Velosipēda vadītāja pirmais teorētiskais eksāmens;
 • Atpūtas kuģu vadītāja teorētiskais eksāmens.

Automašīnas un motocikla vadītāja kategorijas iegūšanai pirms testa ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; apmācības karti, derīgu medicīnisko izziņu, pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecību un testa cena ir Ls 8.88. Atkārtots CSDD tests maksā tik pat. Mopēda, velosipēda un atpūtas kuģa vadītājiem zināšanas testa veikšanai jāapgūst pašmācības ceļā. Ja gadījumā uz testa veikšanu nevar ierasties, par to vēlams paziņot, citādi, neatsakot vai neierodoties uz testu, tas tik un tā būs jāapmaksā pilnā apmērā.

CSDD tests automašīnas, autobusu un motocikla vadītājiem

Automašīnas un motociklistu teorijas testa kārtība ir līdzīga. Teorijas eksāmens ir datorizēts un to var kārtot gan latviešu, gan krievu valodā. Tests sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. Pats tests sastāv no 30 jautājumiem un ir dotas 30 minūtes laika, lai uz tiem atbildētu. Atbildot uz testa jautājumiem, jākoncentrējas uz katru jautājumu, jo nav tādas iespējas „izlaist” kādu jautājumu un tad vēlāk pie tā atgriezties.
Testā, protams, nedrīkst izmantot nekādus palīgmateriālus vai veikt konsultēšanos ar citiem. Ja šī prasība tiek pārkāpta, personu var pat izraidīt no eksāmena telpas, līdz ar ko testa pildīšana ir beigusies un tests nav nokārtots. CSDD testā ir pieļaujamas 3 kļūdas un pabeigta testa rezultātus vērtē speciāla datorprogramma.

CSDD tests teorijā:

 • Ir nokārtots, ja netiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Tādā gadījumā, automašīnas un motocikla topošajiem vadītājiem ir tiesības pieteikties uz vadīšanas eksāmenu.
 • Nav nokārtots, ja tiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Eksāmenu var veikt atkārtoti, tikai ne agrāk kā nākošajā darba dienā.

 Teorijas tests pārējām kategorijām

Arī mopēda, velosipēda un atpūtas kuģa teorētiskais tests ir datorizēts un to var veikta latviešu un krievu valodā. Velosipēdistu teorijas tests ir bezmaksas, atkārtots tests maksā Ls 0.76. Mopēda vadītāja tests maksā Ls 3.52, bet atpūtas kuģa vadītāja – Ls 8.88. Atkārtoti testi maksā tikpat. Lai veiksmīgi iegūtu velosipēda un atpūtas kuģa vadītāja apliecību, atliek tikai nokārtot teorētisko eksāmenu.

Jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits atkarībā no kategorijas:

 • Mopēda vadītāja apliecībai – 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.
 • Velosipēda vadītāja apliecībai – 10 jautājumi 10 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas;
 • Atpūtas kuģa vadītāja apliecībai – 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.

CSDD mājaslapā ir pieejams ceļu satiksmes noteikumu tests, kur ikviens var pārbaudīt vai uzlabot savas zināšanas pirms tiek veikts pats CSDD teorijas tests. Teoriju var apgūt arī speciālā CSN grāmatiņā vai internetā (likumi.lv), izlasot ceļu satiksmes noteikumus, kas izdoti saskaņā ar ceļu satiksmes likumu.