„B” kategorija

B kategorija ietver sevī mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pilnībā nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu, nepārsniedz 3500 kg un kam sēdvietu skaits nepārsniedz 8 (neskaitot vadītāju.) Ar šo kategorijas apliecību automašīna drīkst vilkt arī piekabi. Iespējami šādi savienojumi:

  • B kategorija savienojumā ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;
  • B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

Lai uzzinātu visus iepriekšminētos lielumus, atliek vien pārbaudīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kur uzrādīsies visi ražotāja noteiktie lielumi.

B kategorijas tiesības iespējams iegūt, ja ir pabeigti vadītāja apmācību kursi, tātad, nepieciešams iziet apmācību kādā no Latvijas autoskolām, piem., Presto, Mustangs, Fortūna u.c. Attiecīgās kategorijas transportlīdzekli var sākt mācīties vadīt jau no 16 gadiem, tomēr likt CSDD eksāmenus un iegūt vadītāja apliecības iegūšanu iespējams tikai no 18 gadiem.

„B” kategorijas apmācības autoskolās

Pirms CSDD eksāmenu likšanas topošajam autovadītājam ir jāiziet teorētiskā un braukšanas apmācība izvēlētajā autoskolā. Teorētiskā apmācība notiek vairāku cilvēku grupā un nodarbības notiek gan lekciju, gan diskusiju veidā, iespējami arī kontroldarbi un eksāmeni. Vienas mācību stundas ilgums parasti ir ne mazāks kā 45 minūtes.

B kategorija – vadītāju apmācības tematiskie plāni

  • Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma
  • Ceļu satiksmes noteikumi
  • Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem
  • Ceļu satiksmes drošība
  • Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

CSDD noteiktie tematiskie plāni tiek apskatīti visās autoskolās, katram priekšmetam veltot minimālo noteikto nodarbību skaitu, kas ir 55 akadēmiskās stundas. Beidzoties teorētiskajai apmācībai kursantam būs jākārto autoskolas beigšanas teorētiskais eksāmens, kas parasti ir maksimāli pietuvināts CSDD teorijas eksāmenam.

Braukšanas apmācība

Minimālais noteiktais braukšanas nodarbību skaits autoskolās ir 14 mācību nodarbības, bet kursantiem bez iepriekšējām iemaņām jārēķinās ar lielāku nodarbību skaitu. Mācoties braukt, klāt nepieciešama arī braukšanas mācību atļauja. Viena braukšanas nodarbības ilgums ir 45 minūtes un ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru, pie kura apgūt braukšanas prasmes.

Nodarbību laikā tiek sniegtas iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, figūru izpildē un auto vadīšanā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Pēc apmācības, autoskolas ir tiesīgas pieprasīt, lai kursants kārtotu skolas braukšanas eksāmenu.

Šajā gadījumā jāizceļ autoskola Presto, kam nav eksāmena braukšanā. Tas nozīmē, ka kursants tiek tik veiksmīgi apmācīts vadīt auto, ka B kategorija tiek pabeigta ātrāk nekā citur– aptuveni 5 līdz 7 nedēļās. Nepilni divi mēneši un mācības pabeigtas!

„B” kategorijas autovadītāja tiesību iegūšana

Pēc veiksmīgas autoskolas beigšanas, autovadītāja tiesības iespējams iegūt, ja tie veiksmīgi nokārti CSDD eksāmeni:

  • CSDD teorijas eksāmens (30 jautājumi 30 minūtēs, 3 pieļaujamās kļūdas).
  • CSDD vadīšanas eksāmens (zināšanu pārbaude par transportlīdzekli, „figūru izpilde, braukšana ceļu satiksmē).

Veiksmīgi nokārtojot CSDD eksāmenus, tiek izsniegta B kategorijas autovadītāja apliecība. Ja eksāmeni netiek nolikti ar pirmo reizi, tos iespējams veikt atkārtoti. Ar eksāmenu kārtošanas gaitu, pieļaujamajām kļūdām, maksu un citu noderīgu informāciju iespējams iepazīties CSDD mājaslapā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *