B kategorijas CSDD braukšanas eksāmens

B kategorija ir viens no populārākajiem transportlīdzekļa veidiem un, sasniedzot pilngadību, gandrīz katrs jaunietis plāno iegūt B kategorijas tiesības, jo ikdienas dzīve bez automašīnas ir neiedomājama. Lai iegūtu vadītāja apliecību, viss sākas ar to, ka ir jāiziet apmācība auto kursos, pēc kuru sekmīgas beigšanas kursantam atliek vien tikt galā ar CSDD eksāmeniem.

CSDD pārbaude jākārto ar auto, kas aprīkots ar mehānisko pārnesumu kārbu

CSDD pārbaudes sastāv no teorētiskā un braukšanas eksāmena, kas kursantam jākārto ar CSDD automobili. CSDD auto ir aprīkots ar mehānisko pārnesumu kārbu, bet tie, kas vēlas kārtot B kategoriju ar automātisko pārnesuma kārbu var to izdarīt Rīgas nodaļā. Lai gan jārēķinās ar to, ka B kategorijas kārtošana ar automātisko kārbu nozīmē, ka persona iegūs vadītāja apliecību ar ierobežojumu, kas ļauj vadīt automobiļus tikai ar automātisko pārnesuma kārbu.

Ja persona, kam ir šis vadīšanas ierobežojums, vēlas braukt arī ar auto, kas aprīkots ar mehānisko kārbu, tad jārēķinās ar jaunu CSDD eksāmenu braukšanā ar auto, kas aprīkots ar mehānisko kārbu (bez atkārtotas autoskolas kursu apmeklēšana). Pēc tam būs jāmaina arī iegūtā vadītāja apliecība.

Eksāmena laikā kursantam jāparāda zināšanas par auto, jāizbrauc figūras un jāvada auto ceļu satiksmē

B kategorijas eksāmena automobili, izvēles figūras un instruktoru izvēlas speciāla datorprogramma. Kopā ņemot, vadīšanas eksāmens tiek pieņemt trīs posmos, kas ietver zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli, figūru izpildi un braukšanu ceļu satiksmē.

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli:

 • noteikt, vai automobilis ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām un paskaidrot riepu ekspluatācijas īpatnības;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī un to, kāda ir riteņa maiņas gadījumā veicamā darba secība un drošības pasākumi;
 • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
 • norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.

Figūras:

 • „Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam”;
 • Viena no datorprogrammas izvēlētajām figūrām starp “kases aparāts”; „apgriešanās braukšanai pretējā virzienā”; „iebraukšana gabarītvārtos”; „braukšanas uzsākšana augšupceļā”.

Braukšana ceļu satiksmē:

 • Braukšana reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības;
 • Braukšana apdzīvotās vietās un ārpus tām;
 • 5 minūšu vadīšana pa paša izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto gala mērķi;
 • Braukšana ceļu satiksmē ilgst ne mazāk kā 25 minūtes.

Sarežģītākā daļa lielam vairumam ir tieši B kategorijas eksāmenā ir braukšana ceļu satiksmē, kur kļūdas tiek pieļautas, piem., nepalaižot gājējus (nogriežoties krustojumā) vai uzsākot braukšanu vienvirziena ceļā. Stress noteikti rodas arī brīdī, ja noslāpst automašīna. Šajā gadījumā gan uztraukums ir tikai lieka parādība, vienkārši jāatsāk braukšana, jo, ja šī situācija rada draudus satiksmes drošībai, instruktors vienkārši ņems vadību savās rokās un pārtrauks eksāmenu.

Eksāmens tiek vērtēts pēc ķļūdu bīstamības pakāpes

B kategorijas braukšanas eksāmens tiek vērtēts pēc vairākām kļūdām, kas atkarīgas no to bīstamības pakāpes. Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību. Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību. Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, tad inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, CSDD nodaļā iespējams saņemt vadītāja apliecību. Bet, ja CSDD braukšanas eksāmens nav nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. CSDD vadītāju kvalifikācija pieejama 8 CSDD nodaļās visā Latvijā (Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Ventspilī, Rīgā, Siguldā) un B kategorijas vadīšanas eksāmens maksā Ls 21,05 (tik pat maksā arī atkārtots eksāmens).

CSDD braukšanas eksāmens Latvijā

CSDD braukšanas eksāmens ir jākārto, lai iegūtu automašīnas un autobusu, kā arī motocikla vadītāja apliecību. Braukšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus. Pirms šī eksāmena personai ir jāiziet kāda no Latvijas autoskolām vai jāizvēlas privātais instruktors, kas apmāca personu transportlīdzekļa vadīšanā.

Braukšanas eksāmens norise un pieņemšanas kārtība

Automašīnas CSDD braukšanas eksāmens ir jākārto ar CSDD automobili, kas ir aprīkots ar mehānisko pārnesumu kārbu. Tiem, kam ir vēlme kārtot eksāmenu ar automātisko pārnesumu kārbu, ir tāda iespēja CSDD Rīgas nodaļā, tomēr jārēķinās ar to, ka pēc šī eksāmena nolikšanas vadītājam tiks piešķirta B kategorijas vadītāja apliecība ar ierobežojumu, kas ļauj vadīt tikai automobiļus ar automātisko pārnesuma kārbu.

Tikmēr motocikla braukšanas eksāmens ir jākārto ar atbilstošas kategorijas motociklu, kas var būt autoskolas vai, piem., instruktora motocikls. Jāatceras vien tas, ka topošie motociklist var kārtot braukšanas eksāmenu periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

Eksāmenam var pieteikties, ierodoties CSDD nodaļā, vai, piem., izmantojot e-CSDD, kas tikai ietaupīs personas laiku. Eksāmena automobili, izvēles figūras un instruktoru, pie kā jākārto CSDD braukšanas eksāmens, izvēlas speciāla datorprogramma un braukšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

 • Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli
 • Figūras
 • Braukšana ceļu satiksmē

Zināšanu pārbaudē CSDD inspektors vērtē prasmi pārbaudīt transportlīdzekli, lūdzot paskaidrot vai veikt vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem. Ja pārbaudījums netiek izpildīts, tiek neprecīzi izpildīts vai nepilnīgi izskaidrots – tiek piešķirta viena nenozīmīga kļūda.

Figūru izpilde ir domāta, lai pārbaudītu personas prasmes un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces. B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” kā arī vienu no figūrām, ko izvēlas jau iepriekš minētā datorprogramma. Ja figūra netiek izpildīta ar otro mēģinājumu vai tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai – eksāmens nav nokārtots.

Braukšana ceļu satiksmē ļauj CSDD inspektoram novērtēt kursanta iegūtās iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt transportlīdzekli ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Braukšana ceļu satiksmē ilgst ne mazāk, kā 25 minūtes.

Braukšanas eksāmens tiek vērtēts no pieļauto kļūdu nozīmīguma un bīstamības pakāpes

Braukšanas eksāmens tiek vērtēts pēc vairākām kļūdām, kas atkarīgas no to bīstamības pakāpes:

 • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību;
 • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību;
 • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, tad inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē par eksāmena rezultātu un ar parakstu protokolā apliecina, ka kursants ir iepazinies ar rezultātu un tam piekrīt. CSDD braukšanas eksāmens ir nokārtots, ja vadīšanas CSDD eksāmena laikā netiek pieļauta:

 • bīstama kļūda;
 • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
 • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, CSDD nodaļā iespējams saņemt vadītāja apliecību. Bet, ja CSDD braukšanas eksāmens nav nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. Automašīnas vadīšanas eksāmens maksā Ls 21,05 un tik pat maksā arī atkārtots eksāmens, tikmēr motocikla vadītāja eksāmens maksā Ls 21.05, ja eksāmenu kārto ar autoskolas vai instruktora motociklu vai Ls 32.59, ja eksāmenu kārto ar CSDD nodaļas motociklu.

C1 kategorija un tās iegūšanas kārtība

C1 kategorija ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D1 vai D kategorijā, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.

„C1” kategorijas vadītāja apliecību var iegūt jau no 18 gadu vecuma

C1 kategoriju var sākt mācīties jau no 16 gadu vecuma, bet tiesības var iegūt, ja persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Tāpat jāņem vērā, ka vadītāja apliecība pieejama personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un kas regulāri uzturas valstī.

“C1” kategorijas iegūšanas kārtība:

 • Teorijas kursi
 • Mācību braukšana
 • Skolas teorijas eksāmens
 • CSDD teorētiskais un vadīšanas eksāmens

C1 kategorijas vadītāja apliecība pieejama tikai tad, kad ir veiksmīgi veikta apmācība kādā no Latvijas autoskolām un pēc tam nokārtoti arī CSDD eksāmeni. Autoskolā personai tiek likts pamats teorētiskajās zināšanās un tai tiek iemācītas vadīšanas iemaņas, kuras pārbauda autoskolas eksāmenos. Katrai autoskolai ir teorētiskais eksāmens, kas ir maksimāli pielīdzināts CSDD teorijas eksāmenam. Tikmēr vadīšanas eksāmens ir ne katrā no autoskolām un vislabāk būtu izvēlēties autoskolu, kur šī eksāmena nav.

CSDD eksāmeni teorijā un vadīšanā

Pirms CSDD eksāmena kārtošanas jāuzrāda šādi dokumenti:

 • Pase vai vadītāja apliecība;
 • Autoskolas izsniegta apmācības karte ar atzīmēm par pabeigtu teorētisko un vadīšanas apmācību;
 • Medicīniskā karte, kur derīga C1 kategorija;
 • Pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība.

Pēc veiksmīgi nokārtotiem autoskolas eksāmeniem persona tiek pielaista arī pie CSDD pārbaudēm. CSDD teorija tiek pārbaudīta datorizētā eksāmenā un sastāv no 35 jautājumiem, uz kuriem jāatbild 30 minūtēs. Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datorprogramma un eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 3 nepareizas atbildes.

Tikmēr CSDD vadīšanas eksāmens noris vairākās kārtās, kas ietver zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli, figūru izpildi un braukšanu ceļu satiksmē. Šim eksāmenam personu sagatavo autoskolas, gan teorētiskās apmācības procesā (Ceļu satiksmes noteikumi, ceļu satiksmes drošība), gan ar braukšanas apmācībā (sākumā ierobežotā mācību laukumā un, kad personas iemaņas ir pietiekamas, tad arī braukšanu ceļu satiksmē).

Pēc veiksmīgi nokārtoties CSDD eksāmeniem C1 kategorijas vadītāja apliecība derīga 5 gadus. Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt C kategorijas transportlīdzekli, atļauts vadīt arī C1 kategoriju. Tikmēr personām, kurām ir tiesības vadīt C1 kategorijas transportlīdzekļus, ir tiesības vadīt arī specializētos tūristu transportlīdzekļus.

Eksāmens CSDD un tā norises kārtība

Latvijā, pirms kārotās transportlīdzekļa kategorijas vadītāja apliecības iegūšanas, nepieciešams iziet CSDD eksāmenus. Kopā pastāv 2 eksāmeni: teorijas un vadīšanas eksāmens CSDD. Atkarībā no kategorijas, CSDD eksāmeniem sagatavo neskaitāmas autoskolas Latvijā, tomēr arī pašam topošajam autovadītājam jāvelta uzmanība un pūles, lai sagatavotos eksāmeniem pietiekoši labi un noliktu tos jau ar pirmo reizi.

CSDD eksāmens teorijā, eksāmena jautājumi un vērtējums

Teorijas eksāmens CSDD ir jākārto jebkuras transportlīdzekļa kategorijas vadītājam, sākot no velosipēda līdz pat automašīnas un autobusu vadītāja apliecības iegūšanai. CSDD teorijas eksāmens ietver visdažādākos jautājumus saistībā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, transportlīdzekli, braukšanas situācijām u.tml. Eksāmenam jau iepriekš var sagatavoties, piem., pildot Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) testu CSDD mājaslapā vai mācoties no CSN un uzdevumu grāmatiņām.

CSDD teorijas eksāmena jautājumi:

 • Vispārīgie jautājumi;
 • Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi;
 • Ceļu zīmes, apzīmējumi, ceļu satiksmes regulēšana;
 • Drošas transporta līdzekļa vadīšanas tehniskie aspekti;
 • Ceļu satiksmes drošība un administratīvā, kriminālā un citu autovadītāja atbildība;
 • Noteikumi saistībā ar automobiļa ekspluatēšanas tiesībām;
 • Braukšana ceļu satiksmē;
 • Faktori, kuri var sekmēt avārijas izraisīšanu;
 • Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana u.c.

Teorijas eksāmens ir datorizēts un arī eksāmena rezultātus vērtē speciāla datorprogramma. Atkarībā no personas vēlmēm, eksāmenu var kārtot latviešu vai krievu valodā. Atkarībā no izvēlētās transportlīdzekļa kategorijas, eksāmena jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs. Piem., B kategorijas eksāmens sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs un eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas.

Arī eksāmena maksa ir atkarīga no izvēlētās kategorijas, jau minētajai B kategorijai maksa par eksāmena veikšanu Ls 8.88, bet ne katrs var nokārtot to uzreiz ar pirmo piegājienu. Nākošais eksāmens CSDD var tikt kārtots tikai nākošajā darba dienā un par katru reizi jāmaksā atkārtoti.

CSDD vadīšanas eksāmens, norises kārtība un gala vērtējums

Vadīšanas eksāmens ir jākārto, lai iegūtu automašīnas un autobusu vadītāja, kā arī motocikla vadītāja apliecību. Vadīšanas eksāmena laikā tiek pārbaudītas personas braukšanas iemaņas un prasme iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

 • Zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli – prasme pārbaudīt automobili, veicot vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem.
 • Figūru izpilde – B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” un viena no figūrām, ko izvēlas datorprogramma.
 • Braukšana ceļu satiksmē – prasmju un iemaņu pārbaude, lietojot transportlīdzekli uz koplietošanas ceļiem.

Visus rīkojumus saistībā ar braukšanu sniedz CSDD instruktors un vadīšanas eksāmens CSDD ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām un eksāmens ilgst ne mazāk kā 25 minūtes. Inspektoru un figūras, kas jākārto vadīšanas eksāmenā, izvēlas speciāla datorprogramma.

Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes, pēc kā arī tiek lemts par eksāmena rezultātu. Kļūdas tiek iedalītas 3 kategorijās: nenozīmīgas kļūdas (kuras neietekmē satiksmes drošību), vidēji smagas kļūdas (kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai), bīstamas kļūdas (kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai).

Vadīšanas eksāmens CSDD ir nokārtots, ja nav pieļauta

 • bīstama kļūda;
 • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
 • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Ar eksāmenu norises gaitu atbilstoši izvēlētajai kategorijai un ar citu aktuālu informāciju sīkāk var iepazīties CSDD mājaslapā. Ja eksāmeni CSDD ir nokārtoti veiksmīgi, personai tiek piešķirta vadītāja apliecība.

CSDD Rīgas nodaļas

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD) ir valsts akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecības izsniegšanu, kā arī ar citu būtisku transportlīdzekļu un ceļu uzturēšanas jautājumu risināšanu. CSDD nodaļas ir izvietotas pa visu Latviju (34 nodaļas), no kurām 6 atrodas Rīgā, tajā skaitā arī CSDD pārvalde.

Rīgā savus pakalpojumus sniedz 6 CSDD nodaļas

CSDD Rīgas nodaļas:

 • Rīga – CSDD pārvalde; Miera iela 25, Rīga, LV-1001
 • Rīga – Reģistrācija, vadītāju klasifikācija; Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
 • Rīga – Tehniskā apskate (TL līdz 3.5t); Antenas iela 2, Rīga, LV-1004
 • Rīga – Tehniskā apskate (TL virs 3.5t); Sēlpils iela 6a, Rīga, LV-1007
 • Rīga – Tehniskā apskate (TL virs 3.5t); Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063
 • Rīga – TL sertifikācija; Rudeņi 1, Saurieši, Salaspils novads, LV-2132

Apmeklējot CSDD pārvaldi Rīgā, jāņem vērā, ka pārvaldes ēkā ir noteikts caurlaižu režīms, tāpēc apmeklētājiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments vai vadītāja apliecība. CSDD Rīgas nodaļās var veikt gan transportlīdzekļa reģistrāciju, gan vadītāja klasifikāciju (CSDD eksāmeni), gan iegūt, apmainīt un atjaunot transportlīdzekļa vadītāja apliecības.

CSDD piedāvātie pakalpojumi Latvijā

CSDD Rīgas nodaļā var arī iziet tehnisko apskati. Vieglie automobiļi tehnisko apskati var veikt 29 tehniskās apskates stacijās visā Latvijā. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD jāveic visiem vieglajiem transportlīdzekļiem, autobusiem, kravas automobiļiem, kas piedalās ceļu satiksmē un kas reģistrēti Latvijā. Tikmēr transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt 26 CSDD nodaļās, neatkarīgi no transportlīdzekļa īpašnieka dzīvesvietas vai transportlīdzekļa iepriekšējās reģistrācijas vietas.

CSDD mājaslapā ir iespējams apskatīt visas nodaļas atrašanās vietas kartē, kā arī uzzināt to darba laiku. Tāpat, rūpējoties par visiem transportlīdzekļu vadītājiem un to ērtībām, CSDD piedāvā elektroniskos pakalpojumus vietnē e-CSDD. CSDD virtuālais birojs ir iespēja ātri un bez rindas, turklāt turpat internetā, veikt maksājumus, izņemt atļaujas, redzēt informāciju par sodiem, transportlīdzekļa datiem un daudz ko citu.

CSDD piedāvātie pakalpojumi:

 • Transportlīdzekļu reģistrācija;
 • Autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšana;
 • Tehniskās apskates nodrošināšana;
 • Nodevu, nodokļu un naudas sodu nomaksa;
 • Vienas dienas atļaujas saņemšana;
 • Invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes saņemšana;
 • Bīstamo kravu pārvadāšanas apliecības (ADR) saņemšana;
 • Ceļu drošības audita un vispārējā pārraudzība;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra veidošana un uzturēšana;
 • Ceļu satiksmes dalībnieku informēšana un izglītošana.

CSDD Rīgas un pārējās nodaļās transportlīdzekļu reģistrācija, autovadītāja kvalifikācijas piešķiršana tiek veikta, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likumu, pēc kura izstrādāti arī ceļu satiksmes noteikumi, ceļu apzīmējumi un citi Latvijas valsts standarti.

Autoskolas eksāmens teorijā un vadīšanā

Autoskolas Latvijā ir sava veida starpnieki starp topošo vadītāju un Ceļu Satiksmes Drošības direkciju (CSDD). Autoskolas pienākumos ir apmācīt topošos transportlīdzekļu vadītājus un sagatavot viņus lielajiem CSDD eksāmeniem, kas jānokārto, lai iegūtu tiesības. Pašlaik Latvijā tiek veiktas dažādu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu apmācības un tās ir gan teorētiskās, gan praktiskās jeb vadīšanas apmācības. Tikai veiksmīgi nokārtots autoskolas eksāmens teorijā un vadīšanā dod iespēju tikt pielaistam pie CSDD eksāmeniem.

Teorijas eksāmens autoskolās ir maksimāli pietuvināts CSDD teorijas eksāmenam

Autoskolas eksāmens teorijā ļauj sagatavoties un parasti ir maksimāli pietuvināts CSDD teorijas eksāmenam. Teorētiskā apmācība parasti notiek jau iepriekš nokomplektētās grupās un katrs var pats izvēlēties kādā grupā vēlas atrasties, jo lekcijas tiek pasniegtas gan latviešu, gan krievu valodās. Teorētiskos priekšmetus (Ceļu satiksmes noteikumus, satiksmes drošību u.c.) māca profesionāli pasniedzēji, kuriem ir attiecīgās zināšanas un pasniedzēja apliecība.

Mācības notiek speciālās apmācības telpās un ar likumu ir noteikts, ka vienas teorētiskās nodarbības ilgums ir 45 minūtes. Parasti vienā dienā tiek pasniegtas ne vairāk kā 5 teorētiskās nodarbības. Pēc teorētiskās apmācības kursantam ir jānokārto autoskolas eksāmens teorijā, kas parasti ir ļoti līdzīgs CSDD eksāmenam (30 jautājumi 30 minūtēs, 3 pieļaujamās kļūdas). Dažreiz autoskolas teorijas eksāmenam ir stingrāki noteikumi, līdz ar to, nokārtojot šo autoskolas pārbaudi var mierīgi doties kārtot CSDD teoriju.

Teorētiskajās nodarbībās un autoskolas eksāmenā ietverti jautājumi par:

 • ceļu satiksmes noteikumiem,
 • pirmo palīdzību,
 • transportlīdzekļa tehnisko stāvokli,
 • ceļa zīmēm,
 • braukšanu pa koplietošanas ceļiem,
 • rīcību negadījumos,
 • vadītāja tiesībām un pienākumiem u.c.

Vislabāk izvēlēties autoskolu, kur nav autoskolas braukšanas eksāmena!

Kursanti pie autoskolas braukšanas apmācības tiek pielaisti tikai tad, kad tie ir apguvuši Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas. Tāpat autoskolas izsniedz kursantam speciālu braukšanas mācību atļauju jeb apmācības karti. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktoru apliecība un vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Sākumā šī braukšanas apmācība notiek ierobežotā laukumā, bet, uzlabojoties kursanta braukšanas iemaņām, apmācība tiek pārcelta arī uz koplietošanas ceļiem.

Pirms uzsākt braukšanas apmācību, jābūt zināšanām par:

 • priekšrocības un rīkojuma, aizlieguma grupu ceļu zīmēm;
 • ceļu satiksmes regulēšanu;
 • braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu;
 • transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves;
 • braukšanu krustojumos.

Latvijā ir autoskolas, kurās ir braukšanas autoskolas eksāmens un ir arī tādas, kurā šī eksāmena nav. Labāki jau tomēr ir tie auto kursi, kur kursants tiek sagatavots un apmācīts braukšanā, bet, kur nav šī vadīšanas eksāmena. Kāpēc? Nereti tieši šis eksāmens kļūst par klupšanas akmeni, kas tikai aizkavē kursantu ceļā uz kārotās vadītāja apliecības iegūšanu. Īpaši slikti ir tad, ja autoskolas vadīšanas eksāmenā kursants tiek izgāsts speciāli, liekot viņam atkal un atkal maksāt par šo eksāmenu, tādējādi tas kļūst par peļņas avotu autoskolai.

Pat, ja autoskolas eksāmens vadīšanā tomēr notiek un tas sagādā problēmas, ir vērts pieteikties, piem., pie kāda privātā instruktora, kas varētu novērtēt kursanta braukšanas prasmi. Tādējādi varēs saprast, kursantam tiešām trūkst braukšanas iemaņu vai vaina ir autoskolā.

Pēc nokārtota autoskolas eksāmena teorijā un braukšanā (ja tāds ir), kursants iegūst tiesības doties kārtot CSDD eksāmenus. Ja kursanta iemaņas ir pietiekošas (kam pēc autoskolas eksāmenu pārbaudes tā arī jābūt, jo savādāk persona nemaz netiktu pielaista pie CSDD pārbaudēm) un eksāmeni ir nokārtoti veiksmīgi, tiek iegūta attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība.

CSDD eksāmens teorijā topošajiem vadītājiem

Lai iegūtu tiesības vadīt jebkura veida transportlīdzekli, topošā vadītāja zināšanas tiek pārbaudītas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) eksāmenos. Kopā tie ir divi – teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Vadīšanas eksāmenam sagatavo Latvijas autoskolas, bet tikmēr teorētisko eksāmenu, atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, var apgūt gan autoskolā, gan patstāvīgi. CSDD eksāmens teorijā tiek sastādīts atbilstoši katrai kategorijai, tāpēc mēdz atšķirties eksāmena jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits.

CSDD eksāmens teorijā:

 • A un B kategorijai sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs. Pieļaujamo kļūdu skaits – 3 kļūdas.
 • Kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam – uz 35 jautājumi 30 minūtēs, pieļaujamas 3 kļūdas.
 • Mopēda vadītājiem tie ir 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un eksāmena rezultātus vērtē speciāla datorprogramma

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to var kārtot latviešu un krievu valodās. Testa atvēlētajā laikā uz visiem jautājumiem jāatbild pēc kārtas, proti, nav iespējas izlaist jautājumu un atgriezties pie tā vēlāk. Sagatavoties teorētiskajam eksāmenam var gan no ceļu satiksmes noteikumu (CSN) un uzdevumu grāmatām, gan pildot online testu CSDD mājaslapā, jo CSDD eksāmens teorijā sastāv no tiem pašiem jautājumiem.

Protams, var gadīties pamanīt kādu iepriekš neizskatītu jautājumu, tomēr lielākoties visam var sagatavoties jau iepriekš, tieši tam domāts CSDD eksāmens online,  vienkārši rūpīgi jāiet cauri izmēģinājuma testam un jāseko līdzi arī nodarbībām autoskolā. Būtībā pats galvenais, apmeklēt visas autoskolas nodarbības un rūpīgi sekot mācību procesam. Ja pasniedzējs prot visu izskaidrot loģiski, tad CSDD eksāmens teorijā nesagādās problēmas. Protams, tas nenozīmē, ka var paļauties tikai uz autoskolas nodarbībām.

Pārbaudi zināšanas, pildot CSN testu online

Vislabāk, ja mājās tiek veltīts laiks CSN apgūšanai un jau minētajam CSDD teorētiskajam eksāmenam online, ko var pildīt viņu mājaslapā. Vienīgais, ko nekādā ziņā nevajadzētu darīt – „iekalt” jautājumus no galvas. Šādos gadījumos jāuzmanās no it kā pazīstamiem jautājumiem, jo atbilžu secība var būt sajaukta, līdz ar to, ja nav loģiskās domāšanas, var viegli kļūdīties.

Tēmas CSDD teorētiskajā eksāmenā:

 • Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi;
 • ceļu zīmes, apzīmējumi;
 • drošas transporta līdzekļa vadīšanas tehniskie aspekti;
 • vispārīgie noteikumi saistībā ar automobiļa ekspluatēšanas tiesībām;
 • faktori, kuri var sekmēt avārijas izraisīšanu;
 • ceļu satiksmes drošība un administratīvā, kriminālā un citu autovadītāja atbildība;
 • pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana;
 • automobiļa uzbūves elementi, kuru stāvoklis var apdraudēt ceļu satiksmes kustības drošību.

Ja nav iepriekšēju zināšanu saistībā ar CSN, tad pirmajā brīdī varētu šķist, ka ir grūtāk nekā liekas. Bet jāsaka atkal, ka viss balstīts uz loģisku domāšanu un zināšanu māti – atkārtošanu. Galvenais, neskaidros jautājumus iziet atkal un atkal, līdz tie vairs nesagādā problēmas. Ja apmācība tiek veikta autoskolā, tad pēc teorētiskā kursa beigām būs autoskolas teorētiskais eksāmens un, ja tas ir veiksmīgi nokārtots, tad CSDD eksāmens teorijā jau ir tikai formalitāte.

Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. Tikmēr, ja eksāmens nolikts veiksmīgi, tad vadītāji var gatavoties veikt braukšanas eksāmenu.

Kā izvēlēties labākās autoskolas Rīgā?

Rīgā pieejami neskaitāmi autoskolu pakalpojumi un, lai neapjuktu to piedāvājumā, pirms autoskolas izvēles nepieciešams pievērst uzmanību vairākām būtiskām lietām. Autoskolas Latvijā sagatavo personas galvenajiem CSDD eksāmeniem, kurus veiksmīgi nokārtojot iespējams iegūt autovadītāja apliecību. Autoskolas Rīgā ar savu apmācību būtiski neatšķiras ar skolām citās pilsētās, jo vienas autoskolas filiāles var būt pieejamas visā Latvijā, tāpēc izvēles kritēriji parasti visur ir vienādi.

Izvēloties jebkuru autoskolu, ņem vērā klientu atsauksmes un autoskolas kursantu sekmību CSDD eksāmenos

Lai vislabāk uzzinātu, kuras autoskolas Rīgā ir tās labākās, vispirms nepieciešams pārbaudīt tās kursantu sekmību valsts eksāmenos, proti, Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) mājaslapā var apskatīt statistikas datus par to cik sekmīgi ir konkrētās autoskolas teorētiskie un vadīšanas eksāmeni. Turpat iespējams uzzināt arī statistiku par pasniedzēju un instruktoru darbu. Protams, tīri cilvēcīgi var gadīties, ka autoskolā sekmīgs kursants, kas palaists pie CSDD eksāmeniem, to laikā pārāk uztraucas un tādējādi rada to slikto statistikas procentu.

Būtiskākie kritēriji, izdarot autoskolas izvēli:

 • Autoskolas atrašanās vieta (tā kā autoskolas Rīgā koncentrējas lielā apjomā, tad ikvienam ir iespēja atrast sev piemērotu skolu);
 • Autoskolas popularitāte (biežāk dzirdētās un Autoskola Credo, Gross, Auto Prieks, Autoskola Vanags, VIP autoskola , Fortūna, Mustangs, Presto u.c.);
 • Apmācības maksa;
 • Piedāvātās transportlīdzekļa kategorijas apmācība;
 • Autoskolas telpas (vieglāk koncentrēties mācību procesam piemērotās telpās);
 • Citu ieteikumi;
 • Personīgie faktori (pazīst kādu instruktoru vai pasniedzēju un grib mācīties tieši pie viņa).

Pamatā tie, kuriem nav nekāda priekšstata par autoskolu, meklē informāciju autoskolu mājaslapās. Šajā gadījumā var pievērst uzmanību apmācības pieejai (gan teorētiskajā apmācībā, gan braukšanas, piem., ar kādu transportlīdzekļa modeli notiek braukšanas apmācība), kursu cenai, personālam un autoskolas atrašanās vietai un filiālēm. Runājot par solījumiem vai mājaslapās publicētajām citu cilvēku atsauksmēm jāsaka vien tas, ka viss vienmēr būs pozitīvs, jo katrs sevi reklamē kā māk.

Rūpīgi iepazīsties ar autoskolas līgumu!

Pirms autoskolas izvēles var paprasīt padomu saviem radiem vai draugiem, kuriem jau ir vadītāja apliecība, lai viņi sniedz padomu par to, kur labāk mācīties. Tā kā autoskolas Rīgā pieejamas ļoti plašā izvēlē, tad iespējams pat izstaigāt vairākas no tām un, piem., salīdzināt autoskolu līgumus, kam arī ir būtiska nozīme, lai Tu jau iepriekš zinātu ar ko rēķināties.

Autoskolas līgumā pievērs uzmanību:

 • Klienta pienākumiem un tiesībām;
 • Autoskolas pienākumiem un tiesībām;
 • Apmācības maksājumiem un soda maksām;
 • Eksāmena pieņemšanas un kārtošanas kārtībai (nosacījumiem, līguma derīguma termiņam)

Vislabāk izvēlēties autoskolas Rīgā, kurās nav jākārto braukšanas eksāmens. Nereti var gadīties, ka braukšanas nodarbības rit veiksmīgi, bet autoskolas braukšanas eksāmens ir kļuvis par lielo klupšanas akmeni. Tādā gadījumā var iziet nodarbības arī pie cita, piem., individuāla instruktora, kurš nestrādā konkrētajā autoskolā. Katrā gadījumā tā būs pieredze un arī pats varēsi objektīvi novērtēt kāpēc neveicas braukšanas eksāmenā. Bet vislabāk izvēlēties autoskolas, kur ir tikai vadīšanas auto kursi, pēc kuriem kursantam priekšā ir tikai CSDD vadīšanas eksāmens.

Runājot par instruktoriem, jau iepriekš autoskolā jāuzzina vai tai nav ierobežojumu braukšanas instruktoru izvēlē. Ja nav un vēlies mācīties pie kāda konkrēta cilvēka, tad nekādu problēmu, bet jāatceras, ka arī šeit nepieciešams oficiāls līgums. Līgums tas ir galvenais dokuments, piem., domstarpību gadījumā starp kursantu un autoskolu/instruktoru (nepamatota soda nauda, kursants sabojājis mācību auto u.tml.), tieši tāpēc jāpievērš uzmanība visiem līguma punktiem. Pat, ja strīds netiek atrisināts, iespējams vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 157, LV – 1013).

Ceļu satiksmes likums Latvijā

Ceļu satiksmes likums ir ceļu satiksmes tiesiskais pamats, kura mērķis ir noteikt ceļu satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi un personām piederošo mantu. Tāpat ceļu satiksmes likumā tiek noteikta mehānisko transportlīdzekļu īpašuma, turējuma un lietošanas tiesību iegūšanu. Ikviens interesents ar likumu var iepazīties likumi.lv mājaslapā.

Ar 2013.gadu Ceļu satiksmes likumā vairāki grozījumi

Ar 2013. gada 1.janvāri likumā ir izdarīti grozījumi un stājas spēkā sekojoši noteikumi:

 • Motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuriem valsts tehniskā apskate veikta līdz 2012.gada 31.decembrim, turpmākās valsts tehniskās apskates veic, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.
 • Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts izsniegtu vadītāja apliecību, kura neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra direktīvā 2006/126/EK par vadītāju apliecībām noteiktajām prasībām, atļauts izmantot ne ilgāk kā līdz 2033.gada 19.janvārim.

Ceļu satiksmes likums sastāv no 8 nodaļām:

 • 1 nodaļa – Vispārīgie noteikumi (izskaidroti likumā lietotie termini, tiesiskais pamats, ceļu satiksmes pārvalde un transportlīdzekļu tirdzniecības kārtība);
 • 2. Nodaļa – Satiksmes drošības pamatnoteikumi uz ceļiem (prasības par ceļu aprīkojumu, ceļu pārvaldītāju pienākumi, satiksmes ierobežošana vai aizliegšana, projektēšana);
 • 3. Nodaļa – Transportlīdzekļi un to reģistrācija (transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē un to reģistrācija, nodevu apmēri, reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, atsavināšana u.c.)
 • 4. Nodaļa – Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības (ceļu satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības, transportlīdzekļu vadītāju/īpašnieku/turētāju tiesības un pienākumi, vadītāju apmācība un vadītāja apliecības izsniegšana, vecuma ierobežojumi u.c.);
 • 5. Nodaļa – Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks;
 • 6. Nodaļa – Ceļu satiksmes organizācija;
 • 7. Nodaļa – Administratīvās atbildības īpatnības ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos;
 • 8. Nodaļa – Papildus noteikumi.

Ceļu satiksmes likumu var iegādāties arī grāmatnīcās

Ceļu satiksmes likumu var iegādāties arī grāmatas veidā, kas ir īpaši noderīga tiem, kas mācās kādā no Latvijas autoskolām un plāno iegūt autovadītāja apliecību. Lai arī mācību procesā vairāk tiek pievērsta uzmanība ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes likums tomēr nosaka visu ar ceļiem, autovadītājiem un transportlīdzekļiem saistītos noteikumus.

Ceļu satiksmes likums nav vienīgais pamats ceļu satiksmes noteikumiem, jo klāt nāk vēl citi likumi, Ministru kabineta normatīvie akti, Ceļu satiksmes noteikumi, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija.

CSDD teorijas eksāmens B kategorijai

CSDD tests teorijā ir jākārto visiem topošajiem vadītājiem, neatkarīgi no transportlīdzekļa veida, kurā tas vēlas iegūt vadītāja apliecību. Lai pārbaudītu personas zināšanas konkrētajā transportlīdzekļa kategorijā, testa jautājumi, to skaits un citi noteikumi var atšķirties. Lai iegūtu automašīnu vadītāja apliecību, pirms tam jāiziet apmācība autoskolā, kur persona jau tek iepazīstināta ar teoriju, ko var ietvert CSDD teorijas eksāmens.

CSDD teorijas eksāmenam var pieteikties personīgi vai ar autoskolas starpniecību

Pieteikties CSDD eksāmenam iespējams, ierodoties CSDD nodaļā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, piezvanot vai arī ar autoskolas apmācību. Ja eksāmenam piesakās elektroniski vai zvanot, pirms tā uzsākšanas būs nepieciešams uzrādīt vairākus dokumentus.

Pirms eksāmena uzrādāmie dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments (pase, vadītāja apliecība, braukšanas mācību atļauja);
 • Apmācības karte;
 • Derīga medicīniskā izziņa;
 • Pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecību.

CSDD teorijas eksāmens automašīnas un arī autobusu vadītāja apliecības iegūšanai maksā Ls 8.88 (atkārtots eksāmens maksā tik pat). Ja gadījumā uz jau pieteiktu eksāmenu nevar ierasties, par to ir jāpaziņo ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā, jo, neatsakot eksāmenu, tas būs jāapmaksā pilnā apmērā.

Teorijas tests sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs

CSDD teorijas eksāmens ir datorizēts un to var kārtot gan latviešu, gan krievu valodā. Tests sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. B kategorijai testā ir ietverti 30 jautājumi, kas atbilst ceļu satiksmes noteikumiem (CSN). Tomēr var gadīties, ka testā parādās jautājumi, kuri iepriekš nav redzēti ceļu satiksmes noteikumu CSN grāmatiņā. Tieši tāpēc ir labi, ja pirms CSDD teorijas eksāmenā veic CSN testu turpat CSDD mājaslapā.

Testa atbilžu sniegšanai ir dotas 30 minūtes laika. Katru jautājumu ir rūpīgi jāpārlasa, lai būtu pilnīgi pārliecināts par atbildes pareizumu, jo jautājumi iet pēc kārtas un atgriezties pie kāda no iepriekšējiem jautājumiem nav iespējams. Teorijas eksāmena laikā nedrīkst izmantot palīglīdzekļus vai konsultēties ar citiem, jo, ja persona šos noteikumus neievēro, instruktors ir tiesīgs izraidīt to no eksāmena telpas, līdz ar to eksāmens viņam ir beidzies.

Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datorprogramma un CSDD teorijas eksāmens ir nokārtots veiksmīgi, ja pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas. Ja teorijas eksāmens ir nokārtots, tad persona var pieteikties arī CSDD vadīšanas eksāmenam, kuru veiksmīgi nokārtojot persona iegūs gaidīto B kategorijas vadītāja apliecību.