CSDD eksāmens online režīmā

Tie, kam priekšā CSDD tests teorijā, parasti var izmantot iespēju un vingrināties, pildot CSDD eksāmenu online. CSDD teorijas eksāmenā jautājumi ir ņemti no online testa, tāpēc to pildot var pilnībā sagatavoties īstajam testam. Programmā ir iekļauti jautājumi, kas atbilst ceļu satiksmes noteikumiem, turklāt daži no tiem var būt tādi, kas nemaz nav pieejami mācību un uzdevumu grāmatiņās. CSDD eksāmens online ir lieliska iespēja papildināt vai vienkārši atsvaidzināt savas jau esošās zināšanas par sev interesējošā transporta līdzekļa kategoriju.

Teorijas eksāmens online režīmā pieejams vairākām kategorijām

CSDD mājaslapā ir piedāvāts veikt ceļu satiksmes noteikumu (CSN) testu atbilstošajai vadītāju kvalifikācijai. CSDD eksāmens online katrai kategorijai ir atšķirīgs, proti, jautājumu skaits un atbilžu sniegšanai dotais laiks atkarīgs no kategorijas, kurā tiek kārtots eksāmens. Online pārbaudes testā ir tikpat jautājumu cik īstajā CSDD teorijas eksāmenā, piem., B kategorijai tie ir 30 jautājumi 30 minūtēs, pieļaujamas 3 kļūdas.

CSDD piedāvā online testus šādām kategorijām:

  • A kategorija
  • B kategorija
  • C kategorija
  • C profesionālā kategorija
  • D kategorija
  • D profesionālā kategorija
  • Kuģi
  • Mopēdi
  • Velosipēdi

CSDD eksāmens online sākas ar pārbaudes jautājumiem, lai iepazīstinātu ar testa būtību. Katram jautājumam ir vairāki atbilžu varianti, kur jāatzīmē pareizā atbilde. Katru attēlu eksāmenā ir iespējams arī palielināt. Tomēr pats būtiskākais testa laikā ir nesteigties un pārlasīt katru jautājumu rūpīgi, visu pārdomājot, jo nepastāv iespēja atgriezties pie iepriekšējiem jautājumiem. Kad atbilde ir sniegta var spiest tālāk uz „nākamais jautājums”.

Eksāmenā ietverti jautājumi par ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu zīmēm, terminiem

Jautājumi ir gan par CSN, gan par pirmo palīdzību, gan par ceļu zīmēm un dažādu vadīšanas situāciju novērtēšanu, gan arī par terminiem (piem., ko nozīmē termins „priekšroka”). Eksāmenam beidzoties uz ekrāna tiek paziņots par to, vai CSDD eksāmens online ir nokārtots vai nav. Tāpat parādīsies informācija par to, cik pareizas atbildes no visa jautājumu kopskaita ir sniegtas un cik ilgā laikā eksāmens ir ticis izpildīts.

Pēc eksāmena atbildētos jautājumus var vēlreiz apskatīties. CSDD eksāmenam online režīmā lapas apakšā ir jautājumu skala, kur ar zaļu iekrāsotas pareizās atbildes un ar oranžu krāsu nepareizās. Tā ir iespēja uzspiest uz katra jautājuma un redzēt, kurš ir atbildēts pareizi, bet kur ir pieļauta kļūda.

Online testu var veikt vairākas reizes, jo jautājumi katru reizi var atšķirties. Tādējādi iespējams labāk sagatavoties, izejot cauri visiem jautājumiem. Katrā ziņā, ja pirms tam ir veikts autoskolas eksāmens teorijā, tad gandrīz visas zināšanas jau ir sniegtas. Tomēr CSDD eksāmens online var atšķirties (piem., ļoti līdzīgi jautājumi kā autoskolā, bet ar jauktiem atbilžu variantiem). Tieši tāpēc online tests ir vislabākais veids kā sagatavoties īstajam teorijas eksāmenam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *