CSDD eksāmeni teorijā un vadīšanā

Pirms vadītāja apliecības iegūšanas ikvienam ir sekmīgi jānoliek CSDD eksāmeni : teorijas un vadīšanas eksāmens. Tiem iespējams sagatavoties pašmācības ceļā (piem., velosipēda, mopēda vadītājiem) vai arī izejot auto kursus, ko piedāvā Latvijas autoskolas.

CSDD teorētiskais eksāmens

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to var kārtot latviešu un krievu valodās. Tajā tiek ietverti jautājumi, lai veiktu zināšanu pārbaudi par Ceļu satiksmes noteikumiem, kuriem var samācīties gan no CSN noteikumu un uzdevumu grāmatiņām, gan arī pildot arī online testu CSDD mājaslapā. Online tests ir labāks tādā ziņā, ka tur ir jautājumi, kuru var nebūt mācību grāmatās. Tādējādi CSDD teorijas eksāmena laikā nevajadzēs apjukt, ja izmēģinājuma testā jau būsiet izgājis cauri šādām jautājumam.

Teorētiskais eksāmens jāliek, lai iegūtu:

  • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību;
  • Motocikla vadītāja apliecību;
  • Mopēda vadītāja apliecību;
  • Velosipēda vadītāja apliecību;
  • Atpūtas kuģa vadītāja apliecību.

CSDD eksāmeni teorijā jāveic patstāvīgi, bez palīgmateriāliem vai konsultēšanās ar citiem kursantiem. Atkarībā no vadītāja kategorijas, arī jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs. Piem., vienu no populārākajām kategorijām: A kategorijai un B kategorijai tests sastāv no 30 jautājumiem, uz kuriem jāatbild 30 minūtēs. Pieļaujamas 3 kļūdas. Maksa par eksāmena veikšanu ir Ls 8.88 (atkārtots eksāmens maksā tikpat). Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Tikmēr, ja eksāmens nolikts veiksmīgi, minēto kategoriju vadītāji var gatavoties veikt braukšanas eksāmenu. Būtībā, ja autoskolas apmācību laikā kursants ir kārtīgi un uzcītīgi mācījies un domājis loģiski, tad nav nekādas nepieciešamības uztraukties, jo autoskolas testi ir maksimāli pietuvināti CSDD eksāmenam.

CSDD vadīšanas eksāmens

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus. Tā laikā inspektors vērtē kursanta iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē.

Vadīšanas eksāmens jākārto, lai iegūtu:

  • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību;
  • Motocikla vadītāja apliecību.

CSDD eksāmeni vadīšanā jākārto ar CSDD automobili, kas aprīkots ar mehānisko pārnesumkārbu (VW Golf). Tikmēr motocikla vadītājiem CSDD vadīšanas eksāmeni jākārto ar atbilstošas kategorijas motociklu, kam jābūt autoskolas vai mācību braukšanas instruktora motociklam. Automašīnu un autobusu vadītājiem braukšanas eksāmens maksā Ls 21.05, tāpat arī motocikla vadītājiem (ja eksāmenu kārto ar autoskolas vai instruktora motociklu. Ls 32.59, ja kārto ar CSDD motociklu Rīgas nodaļā). Būtiskākais, kas jāievēro attiecībā uz motocikla vadīšanas eksāmenu – to var kārtot tikai laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos, kas ietver zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli; prasmju un iemaņu vērtēšanu, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras un braukšanu ceļu satiksmē. Izvēles figūras un inspektoru, pie kura jākārto vadīšanas eksāmens, nosaka speciāla datorprogramma. CSDD eksāmeni vadīšanā ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām un eksāmens ilgst ne mazāk kā 25 minūtes.

Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

  • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību (piem., neizpildot, neprecīzi izpildot vai nepilnīgi izskaidrojat uzdoto pārbaudi);
  • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;
  • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Kad veiksmīgi nokārtoti CSDD eksāmeni, CSDD nodaļā var saņemt vadītāja apliecību. Turpretī, ja vadīšanas eksāmenu nevar nokārtot ar pirmo reizi, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *