CSDD tests teorijā

Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, nepieciešams veikt CSDD eksāmenus. Viens no tiem ir CSDD tests, kas domāts kursanta teorētisko zināšanu pārbaudei, attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumiem. Ja, piem., automašīnas (B kategorija) vadīšanas apliecības iegūšanai vispirms ir jāiziet apmācība autoskolā un tikai tad drīkst kārtot CSDD testu, kam seko vadīšanas eksāmens, tad motocikla (A1 un B1) vai mopēda (M) kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai apmācība autoskolā nav obligāta un testu var pildīt, iegūstot zināšanas pašmācības ceļā.

CSDD tests teorijā iedalās vairākās kategorijās:

  • Automašīnas un autobusu vadītāja teorētiskais eksāmens;
  • Motocikla vadītāja teorētiskais eksāmens;
  • Mopēda vadītāja teorētiskais eksāmens;
  • Velosipēda vadītāja pirmais teorētiskais eksāmens;
  • Atpūtas kuģu vadītāja teorētiskais eksāmens.

Automašīnas un motocikla vadītāja kategorijas iegūšanai pirms testa ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; apmācības karti, derīgu medicīnisko izziņu, pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecību un testa cena ir Ls 8.88. Atkārtots CSDD tests maksā tik pat. Mopēda, velosipēda un atpūtas kuģa vadītājiem zināšanas testa veikšanai jāapgūst pašmācības ceļā. Ja gadījumā uz testa veikšanu nevar ierasties, par to vēlams paziņot, citādi, neatsakot vai neierodoties uz testu, tas tik un tā būs jāapmaksā pilnā apmērā.

CSDD tests automašīnas, autobusu un motocikla vadītājiem

Automašīnas un motociklistu teorijas testa kārtība ir līdzīga. Teorijas eksāmens ir datorizēts un to var kārtot gan latviešu, gan krievu valodā. Tests sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. Pats tests sastāv no 30 jautājumiem un ir dotas 30 minūtes laika, lai uz tiem atbildētu. Atbildot uz testa jautājumiem, jākoncentrējas uz katru jautājumu, jo nav tādas iespējas „izlaist” kādu jautājumu un tad vēlāk pie tā atgriezties.
Testā, protams, nedrīkst izmantot nekādus palīgmateriālus vai veikt konsultēšanos ar citiem. Ja šī prasība tiek pārkāpta, personu var pat izraidīt no eksāmena telpas, līdz ar ko testa pildīšana ir beigusies un tests nav nokārtots. CSDD testā ir pieļaujamas 3 kļūdas un pabeigta testa rezultātus vērtē speciāla datorprogramma.

CSDD tests teorijā:

  • Ir nokārtots, ja netiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Tādā gadījumā, automašīnas un motocikla topošajiem vadītājiem ir tiesības pieteikties uz vadīšanas eksāmenu.
  • Nav nokārtots, ja tiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Eksāmenu var veikt atkārtoti, tikai ne agrāk kā nākošajā darba dienā.

 Teorijas tests pārējām kategorijām

Arī mopēda, velosipēda un atpūtas kuģa teorētiskais tests ir datorizēts un to var veikta latviešu un krievu valodā. Velosipēdistu teorijas tests ir bezmaksas, atkārtots tests maksā Ls 0.76. Mopēda vadītāja tests maksā Ls 3.52, bet atpūtas kuģa vadītāja – Ls 8.88. Atkārtoti testi maksā tikpat. Lai veiksmīgi iegūtu velosipēda un atpūtas kuģa vadītāja apliecību, atliek tikai nokārtot teorētisko eksāmenu.

Jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits atkarībā no kategorijas:

  • Mopēda vadītāja apliecībai – 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.
  • Velosipēda vadītāja apliecībai – 10 jautājumi 10 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas;
  • Atpūtas kuģa vadītāja apliecībai – 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.

CSDD mājaslapā ir pieejams ceļu satiksmes noteikumu tests, kur ikviens var pārbaudīt vai uzlabot savas zināšanas pirms tiek veikts pats CSDD teorijas tests. Teoriju var apgūt arī speciālā CSN grāmatiņā vai internetā (likumi.lv), izlasot ceļu satiksmes noteikumus, kas izdoti saskaņā ar ceļu satiksmes likumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *