CSDD eksāmens

Pēc pabeigtas autoskolas apmācības, ceļā uz vēlamo vadītāja kvalifikāciju, nepieciešams veiksmīgi izpildīt divus Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) eksāmenus teorijas un vadīšanas pārbaudē. Eksāmeni, to vērtēšana un cenas var atšķirties, atkarībā no kategorijas, kādā tas tiek kārtots.

CSDD eksāmens teorijā

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to iespējams kārtot latviešu un krievu valodās. Pats eksāmens iedalās vairākās kategorijās, atkarībā no tā, kāda transportlīdzekļa kvalifikāciju persona vēlas iegūt. Piemēram, CSDD eksāmens teorijā:

 • Motocikla vadītāja apliecības  un „B” kategorijas apliecības iegūšanai sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs ar 3 pieļaujamajām kļūdām (35 jautājumi kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam);
 • Mopēda vadītāja apliecības iegūšanai jāatbild uz 20 jautājumiem 20 minūtēs ar 2 pieļaujamajām kļūdām.

Testa laikā kursantam ir jāsniedz atbildes saistībā ar ceļu satiksmes noteikumiem un dažādu vadīšanas situāciju novērtējums, kā arī jautājumi par pirmās palīdzības sniegšanu. Teorētisko eksāmenu ir jāveic patstāvīgi, bez palīgmateriāliem. Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

CSDD eksāmens vadīšanā un tā vērtēšanas kārtība

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

 • Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;
 • Figūras;
 • Braukšana ceļu satiksmē.

Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē Jūsu iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē. Vadīšanas eksāmena laikā tiek vērtētas pieļautās kļūdas, pēc to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

 • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību;
 • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību;
 • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, tad inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Zināšanu pārbaudē, piem., automašīnai (B), motocikliem (A1,A,B1), CSDD inspektors vērtē prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot paskaidrot vai veikt vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem. Ja pārbaudījums netiek izpildīts, tiek neprecīzi izpildīts vai nepilnīgi izskaidrots – tiek piešķirta viena nenozīmīga kļūda.

CSDD eksāmens sastāv arī no prasmju un iemaņu pārbaudes, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot dažādas figūras. B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” kā arī vienu no figūrām, ko izvēlas datorprogramma. Ja figūra netiek izpildīta ar otro mēģinājumu vai tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai – eksāmens nav nokārtots.

CSDD inspektors vērtē Jūsu iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt transportlīdzekli reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Braukšana ceļu satiksmē ilgst ne mazāk, kā 25 minūtes.

Eksāmena rezultāti

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē Jūs par eksāmena rezultātu. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja vadīšanas CSDD eksāmena laikā netiek pieļauta:

 • bīstama kļūda;
 • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
 • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, Jūs CSDD nodaļā variet saņemt vadītāja apliecību. Bet, ja CSDD eksāmens nebūs nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. Transportlīdzekļa teorijas eksāmens maksā Ls 8.88, bet vadīšanas eksāmena cenas atšķiras atkarībā no kategorijas. Teorijas eksāmena apgūšanai var vingrināties pildot online teorijas testu, bet ar sīkāku braukšanas vērtēšanas izklāstu un cenām, protams, var iepazīties CSDD mājaslapā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *