CSDD sniegtie pakalpojumi Latvijā

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir valsts akciju sabiedrība, kuras mērķis ir uzturēt kvalitatīvu transportlīdzekļu un vadītāju reģistru ar visplašākajām tā izmantošanas iespējām. Tā ir uz tieši uz klientiem vērsta organizācija, kas nodrošina arī transportlīdzekļu un to vadītāju precīzu uzskaiti, veic transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un to vadītāju satiksmes drošības zināšanu un braukšanas iemaņu objektīvu novērtēšanu, kā arī vienlaicīgi ievēro sabiedrības intereses un sekmējot drošību uz ceļiem.

CSDD sniedz uz klientiem orientētus pakalpojumus

Ikvienam CSDD vairāk saistās ar vietu, kur iegūt tiesības vai reģistrēt transportlīdzekli, bet tas ne pavisam nav viss. Organizācijas mērķos ietilpst visdažādākie uzdevumi, kas kalpo sabiedrības labā, piem., topošajam autovadītājam ir iespēja viņu mājaslapā uzzināt ļoti būtisku informāciju par autovadītāja apmācību un autoskolām, piem., statistikas datus par vadītāja apliecību izsniegšanu (autoskolu sekmība eksāmenos), kas var palīdzēt izvēlēties labākās autoskolas Latvijā arī savai apmācībai.

CSDD nodarbojas ar:

  • transportlīdzekļu reģistrāciju;
  • autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu;
  • tehniskās apskates nodrošināšanu;
  • veic ceļu drošības auditu un vispārēju pārraudzību;
  • veido un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru;
  • informē un izglīto ceļu satiksmes dalībniekus.

Lai pēc iespējas efektīvāk ziņotu klientiem un sabiedrībai par savām aktivitātēm, organizācija publicē aktuālu informāciju savā mājaslapā, kur nodrošināta iespēja sniegt atsauksmes vai ieteikumus. Tāpat neizpaliek aktīva komunikācija ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos Draugiem.lv, Facebook, Twitter, Youtube u.c.

Ikvienam ir tiesības iepazīties ar CSDD pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem

Organizācija arī atbild par normatīvajiem aktiem, kas izstrādāti pamatojoties uz “Ceļu satiksmes likumu”. Tajā skaitā ir noteikti Latvijas standarti, kas jāievēro visiem satiksmes dalībniekiem, kuros ietilpst:

  • ceļu satiksmes noteikumi;
  • noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem un ielām;
  • transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi;
  • autovadītāju kvalifikācijas piešķiršanas noteikumi u.c.

Attiecībā uz šiem standartiem, ikvienam ir tiesības saņemt informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī iepazīties ar organizācijas piedāvātajiem pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, piem., par autovadītāja apliecības iegūšanas kārtību (CSDD eksāmeniem). Klientu apkalpošanas vietās klientiem sniedz pakalpojumus neatkarīgi no klienta pieraksta un dzīvesvietas. CSDD nodaļas atrodas Latvijas lielākajās pilsētās, tādās kā: Rīgā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Talsos, Valmierā, Ventspilī (tiek sniegti vadītāju kvalifikācijas pakalpojumi), kā arī citās pilsētās.

Tāpat, organizācija nodrošina ar administratīvo darbību un pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību izskatīšanu, apkopošanu, kā arī lēmumu pārsūdzēšanu. Tas viss notiek ievērojot stingri noteiktas un reglamentētas pakalpojumu sniegšanas procedūras, kas balstītas uz likumu un normatīvo aktu prasībām. Atbildes vai pieņemto lēmumu ikviens var arī apstrīdēt CSDD Pārvaldē (Miera iela 25, Rīga, Latvija, LV-1001).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *