Eksāmens CSDD un tā norises kārtība

Latvijā, pirms kārotās transportlīdzekļa kategorijas vadītāja apliecības iegūšanas, nepieciešams iziet CSDD eksāmenus. Kopā pastāv 2 eksāmeni: teorijas un vadīšanas eksāmens CSDD. Atkarībā no kategorijas, CSDD eksāmeniem sagatavo neskaitāmas autoskolas Latvijā, tomēr arī pašam topošajam autovadītājam jāvelta uzmanība un pūles, lai sagatavotos eksāmeniem pietiekoši labi un noliktu tos jau ar pirmo reizi.

CSDD eksāmens teorijā, eksāmena jautājumi un vērtējums

Teorijas eksāmens CSDD ir jākārto jebkuras transportlīdzekļa kategorijas vadītājam, sākot no velosipēda līdz pat automašīnas un autobusu vadītāja apliecības iegūšanai. CSDD teorijas eksāmens ietver visdažādākos jautājumus saistībā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, transportlīdzekli, braukšanas situācijām u.tml. Eksāmenam jau iepriekš var sagatavoties, piem., pildot Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) testu CSDD mājaslapā vai mācoties no CSN un uzdevumu grāmatiņām.

CSDD teorijas eksāmena jautājumi:

 • Vispārīgie jautājumi;
 • Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi;
 • Ceļu zīmes, apzīmējumi, ceļu satiksmes regulēšana;
 • Drošas transporta līdzekļa vadīšanas tehniskie aspekti;
 • Ceļu satiksmes drošība un administratīvā, kriminālā un citu autovadītāja atbildība;
 • Noteikumi saistībā ar automobiļa ekspluatēšanas tiesībām;
 • Braukšana ceļu satiksmē;
 • Faktori, kuri var sekmēt avārijas izraisīšanu;
 • Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana u.c.

Teorijas eksāmens ir datorizēts un arī eksāmena rezultātus vērtē speciāla datorprogramma. Atkarībā no personas vēlmēm, eksāmenu var kārtot latviešu vai krievu valodā. Atkarībā no izvēlētās transportlīdzekļa kategorijas, eksāmena jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs. Piem., B kategorijas eksāmens sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs un eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas.

Arī eksāmena maksa ir atkarīga no izvēlētās kategorijas, jau minētajai B kategorijai maksa par eksāmena veikšanu Ls 8.88, bet ne katrs var nokārtot to uzreiz ar pirmo piegājienu. Nākošais eksāmens CSDD var tikt kārtots tikai nākošajā darba dienā un par katru reizi jāmaksā atkārtoti.

CSDD vadīšanas eksāmens, norises kārtība un gala vērtējums

Vadīšanas eksāmens ir jākārto, lai iegūtu automašīnas un autobusu vadītāja, kā arī motocikla vadītāja apliecību. Vadīšanas eksāmena laikā tiek pārbaudītas personas braukšanas iemaņas un prasme iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

 • Zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli – prasme pārbaudīt automobili, veicot vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem.
 • Figūru izpilde – B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” un viena no figūrām, ko izvēlas datorprogramma.
 • Braukšana ceļu satiksmē – prasmju un iemaņu pārbaude, lietojot transportlīdzekli uz koplietošanas ceļiem.

Visus rīkojumus saistībā ar braukšanu sniedz CSDD instruktors un vadīšanas eksāmens CSDD ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām un eksāmens ilgst ne mazāk kā 25 minūtes. Inspektoru un figūras, kas jākārto vadīšanas eksāmenā, izvēlas speciāla datorprogramma.

Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes, pēc kā arī tiek lemts par eksāmena rezultātu. Kļūdas tiek iedalītas 3 kategorijās: nenozīmīgas kļūdas (kuras neietekmē satiksmes drošību), vidēji smagas kļūdas (kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai), bīstamas kļūdas (kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai).

Vadīšanas eksāmens CSDD ir nokārtots, ja nav pieļauta

 • bīstama kļūda;
 • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
 • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Ar eksāmenu norises gaitu atbilstoši izvēlētajai kategorijai un ar citu aktuālu informāciju sīkāk var iepazīties CSDD mājaslapā. Ja eksāmeni CSDD ir nokārtoti veiksmīgi, personai tiek piešķirta vadītāja apliecība.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *