CSDD braukšanas eksāmens Latvijā

CSDD braukšanas eksāmens ir jākārto, lai iegūtu automašīnas un autobusu, kā arī motocikla vadītāja apliecību. Braukšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus. Pirms šī eksāmena personai ir jāiziet kāda no Latvijas autoskolām vai jāizvēlas privātais instruktors, kas apmāca personu transportlīdzekļa vadīšanā.

Braukšanas eksāmens norise un pieņemšanas kārtība

Automašīnas CSDD braukšanas eksāmens ir jākārto ar CSDD automobili, kas ir aprīkots ar mehānisko pārnesumu kārbu. Tiem, kam ir vēlme kārtot eksāmenu ar automātisko pārnesumu kārbu, ir tāda iespēja CSDD Rīgas nodaļā, tomēr jārēķinās ar to, ka pēc šī eksāmena nolikšanas vadītājam tiks piešķirta B kategorijas vadītāja apliecība ar ierobežojumu, kas ļauj vadīt tikai automobiļus ar automātisko pārnesuma kārbu.

Tikmēr motocikla braukšanas eksāmens ir jākārto ar atbilstošas kategorijas motociklu, kas var būt autoskolas vai, piem., instruktora motocikls. Jāatceras vien tas, ka topošie motociklist var kārtot braukšanas eksāmenu periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

Eksāmenam var pieteikties, ierodoties CSDD nodaļā, vai, piem., izmantojot e-CSDD, kas tikai ietaupīs personas laiku. Eksāmena automobili, izvēles figūras un instruktoru, pie kā jākārto CSDD braukšanas eksāmens, izvēlas speciāla datorprogramma un braukšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

  • Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli
  • Figūras
  • Braukšana ceļu satiksmē

Zināšanu pārbaudē CSDD inspektors vērtē prasmi pārbaudīt transportlīdzekli, lūdzot paskaidrot vai veikt vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem. Ja pārbaudījums netiek izpildīts, tiek neprecīzi izpildīts vai nepilnīgi izskaidrots – tiek piešķirta viena nenozīmīga kļūda.

Figūru izpilde ir domāta, lai pārbaudītu personas prasmes un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces. B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” kā arī vienu no figūrām, ko izvēlas jau iepriekš minētā datorprogramma. Ja figūra netiek izpildīta ar otro mēģinājumu vai tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai – eksāmens nav nokārtots.

Braukšana ceļu satiksmē ļauj CSDD inspektoram novērtēt kursanta iegūtās iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt transportlīdzekli ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Braukšana ceļu satiksmē ilgst ne mazāk, kā 25 minūtes.

Braukšanas eksāmens tiek vērtēts no pieļauto kļūdu nozīmīguma un bīstamības pakāpes

Braukšanas eksāmens tiek vērtēts pēc vairākām kļūdām, kas atkarīgas no to bīstamības pakāpes:

  • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību;
  • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību;
  • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, tad inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē par eksāmena rezultātu un ar parakstu protokolā apliecina, ka kursants ir iepazinies ar rezultātu un tam piekrīt. CSDD braukšanas eksāmens ir nokārtots, ja vadīšanas CSDD eksāmena laikā netiek pieļauta:

  • bīstama kļūda;
  • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
  • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, CSDD nodaļā iespējams saņemt vadītāja apliecību. Bet, ja CSDD braukšanas eksāmens nav nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. Automašīnas vadīšanas eksāmens maksā Ls 21,05 un tik pat maksā arī atkārtots eksāmens, tikmēr motocikla vadītāja eksāmens maksā Ls 21.05, ja eksāmenu kārto ar autoskolas vai instruktora motociklu vai Ls 32.59, ja eksāmenu kārto ar CSDD nodaļas motociklu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *