CSDD teorijas eksāmens B kategorijai

CSDD tests teorijā ir jākārto visiem topošajiem vadītājiem, neatkarīgi no transportlīdzekļa veida, kurā tas vēlas iegūt vadītāja apliecību. Lai pārbaudītu personas zināšanas konkrētajā transportlīdzekļa kategorijā, testa jautājumi, to skaits un citi noteikumi var atšķirties. Lai iegūtu automašīnu vadītāja apliecību, pirms tam jāiziet apmācība autoskolā, kur persona jau tek iepazīstināta ar teoriju, ko var ietvert CSDD teorijas eksāmens.

CSDD teorijas eksāmenam var pieteikties personīgi vai ar autoskolas starpniecību

Pieteikties CSDD eksāmenam iespējams, ierodoties CSDD nodaļā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, piezvanot vai arī ar autoskolas apmācību. Ja eksāmenam piesakās elektroniski vai zvanot, pirms tā uzsākšanas būs nepieciešams uzrādīt vairākus dokumentus.

Pirms eksāmena uzrādāmie dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments (pase, vadītāja apliecība, braukšanas mācību atļauja);
 • Apmācības karte;
 • Derīga medicīniskā izziņa;
 • Pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecību.

CSDD teorijas eksāmens automašīnas un arī autobusu vadītāja apliecības iegūšanai maksā Ls 8.88 (atkārtots eksāmens maksā tik pat). Ja gadījumā uz jau pieteiktu eksāmenu nevar ierasties, par to ir jāpaziņo ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā, jo, neatsakot eksāmenu, tas būs jāapmaksā pilnā apmērā.

Teorijas tests sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs

CSDD teorijas eksāmens ir datorizēts un to var kārtot gan latviešu, gan krievu valodā. Tests sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. B kategorijai testā ir ietverti 30 jautājumi, kas atbilst ceļu satiksmes noteikumiem (CSN). Tomēr var gadīties, ka testā parādās jautājumi, kuri iepriekš nav redzēti ceļu satiksmes noteikumu CSN grāmatiņā. Tieši tāpēc ir labi, ja pirms CSDD teorijas eksāmenā veic CSN testu turpat CSDD mājaslapā.

Testa atbilžu sniegšanai ir dotas 30 minūtes laika. Katru jautājumu ir rūpīgi jāpārlasa, lai būtu pilnīgi pārliecināts par atbildes pareizumu, jo jautājumi iet pēc kārtas un atgriezties pie kāda no iepriekšējiem jautājumiem nav iespējams. Teorijas eksāmena laikā nedrīkst izmantot palīglīdzekļus vai konsultēties ar citiem, jo, ja persona šos noteikumus neievēro, instruktors ir tiesīgs izraidīt to no eksāmena telpas, līdz ar to eksāmens viņam ir beidzies.

Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datorprogramma un CSDD teorijas eksāmens ir nokārtots veiksmīgi, ja pieļautas ne vairāk kā 3 kļūdas. Ja teorijas eksāmens ir nokārtots, tad persona var pieteikties arī CSDD vadīšanas eksāmenam, kuru veiksmīgi nokārtojot persona iegūs gaidīto B kategorijas vadītāja apliecību.

CSDD e pakalpojumi internetā

CSDD e pakalpojumi ļauj internetā bez maksas iegūt dažādus datus, kas saistīti ar autovadītāja dokumentiem un īpašumā esošajiem transporta līdzekļiem, atliek tikai reģistrēties e-CSDD virtuālajā birojā un ikvienam būs pieeja aktuālajai informācijai. E pakalpojumi ir pieejami jebkurā laikā, nodrošinot klientiem iespējas internetā veikt virkni darbību, saņemt informāciju un atgādinājumus.

E pakalpojumu virtuālais birojs sniedz noderīgu informāciju un virkni dažādu iespēju

CSDD e pakalpojumi pieejami kopš 2009. gada un šajā interneta vietnē ir iespēja reģistrēties bez maksas. Lai piereģistrētos CSDD e pakalpojumiem, nepieciešams zināt vadītāja apliecības vai pases numuru. Reģistrētie lietotāji bezmaksas var uzzināt informāciju par sevi, saviem transportlīdzekļiem, apskates datu derīguma termiņiem, nodokļu atlaidēm, pieteikties autovadītāja eksāmenam, reģistrēt velosipēdu un veikt citas darbības.

CSDD e pakalpojumi piedāvā vairākas informatīvās sadaļas:

 • Transportlīdzekļa dati – iespēja iegūt visu aktuālo informāciju saistībā ar saviem transportlīdzekļiem;
 • Vadītāja apliecības dati – iespēja aplūkot informāciju visu aktuālo informāciju par vadītāja apliecību;
 • Maksājumi – iespēja apmaksāt CSDD pakalpojumus un nodevas ar elektronisko maksājumu karti;
 • Atgādinājumi – atgādinājumi par vadītāja dokumentiem, tehniskajām apskatēm, OCTA termiņa beigām u.c.;
 • Vienas dienas atļauja – iespēja noformēt vienas dienas atļauju piedalīties ceļu satiksmē;
 • Pārkāpumu uzskaites punkti – informācija par personas pārkāpumu uzskaites punktiem;
 • Reģistrācijas datu maiņa – iespēja izmainīt reģistrācijas datus (e-pastu, parole u.c.);
 • Atļauja ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošanai u.c.

Papildus pastāv iespēja tiešsaistē reģistrēt liegumu savam transportlīdzeklim. Šis pakalpojums kā fiziskām, tā arī juridiskām personām nodrošina papildus iespējas pasargāt sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem gadījumos, kad personas īpašumā reģistrētais transportlīdzeklis apzināti vai neapzināti nonācis citas personas rīcībā.

Izmantojot e – pakalpojumus iespējams veikt arī svarīgus maksājumus

Īpaši ērti ir tas, ka iespējams arī veikt maksājumus turpat internetā, kas nozīmē, ka tiek ietaupīts arī laiks, jo maksājumi CSDD kasē nav jāveic klātienē. Tāpat iespējams saņemt informāciju, kur iespējams saņemt CSDD pakalpojumus, kādi dokumenti ir vajadzīgi u.tml.

Vadītāji var neuztraukties par aizmirstiem maksājumiem vai, piem., tehniskās apskates un medicīniskās izziņas beigu termiņu. CSDD e pakalpojumi nodrošina ar visu svarīgo informāciju un vadītājam atliek tikai pieteikties, lai viņam elektroniski tiek atgādināts par jebkura termiņa beigu datumu vai, piem., par to, kā mainās soda punkti. Vārdu sakot, vadītājs var būt lietas kursā pat visu.

CSDD eksāmens online režīmā

Tie, kam priekšā CSDD tests teorijā, parasti var izmantot iespēju un vingrināties, pildot CSDD eksāmenu online. CSDD teorijas eksāmenā jautājumi ir ņemti no online testa, tāpēc to pildot var pilnībā sagatavoties īstajam testam. Programmā ir iekļauti jautājumi, kas atbilst ceļu satiksmes noteikumiem, turklāt daži no tiem var būt tādi, kas nemaz nav pieejami mācību un uzdevumu grāmatiņās. CSDD eksāmens online ir lieliska iespēja papildināt vai vienkārši atsvaidzināt savas jau esošās zināšanas par sev interesējošā transporta līdzekļa kategoriju.

Teorijas eksāmens online režīmā pieejams vairākām kategorijām

CSDD mājaslapā ir piedāvāts veikt ceļu satiksmes noteikumu (CSN) testu atbilstošajai vadītāju kvalifikācijai. CSDD eksāmens online katrai kategorijai ir atšķirīgs, proti, jautājumu skaits un atbilžu sniegšanai dotais laiks atkarīgs no kategorijas, kurā tiek kārtots eksāmens. Online pārbaudes testā ir tikpat jautājumu cik īstajā CSDD teorijas eksāmenā, piem., B kategorijai tie ir 30 jautājumi 30 minūtēs, pieļaujamas 3 kļūdas.

CSDD piedāvā online testus šādām kategorijām:

 • A kategorija
 • B kategorija
 • C kategorija
 • C profesionālā kategorija
 • D kategorija
 • D profesionālā kategorija
 • Kuģi
 • Mopēdi
 • Velosipēdi

CSDD eksāmens online sākas ar pārbaudes jautājumiem, lai iepazīstinātu ar testa būtību. Katram jautājumam ir vairāki atbilžu varianti, kur jāatzīmē pareizā atbilde. Katru attēlu eksāmenā ir iespējams arī palielināt. Tomēr pats būtiskākais testa laikā ir nesteigties un pārlasīt katru jautājumu rūpīgi, visu pārdomājot, jo nepastāv iespēja atgriezties pie iepriekšējiem jautājumiem. Kad atbilde ir sniegta var spiest tālāk uz „nākamais jautājums”.

Eksāmenā ietverti jautājumi par ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu zīmēm, terminiem

Jautājumi ir gan par CSN, gan par pirmo palīdzību, gan par ceļu zīmēm un dažādu vadīšanas situāciju novērtēšanu, gan arī par terminiem (piem., ko nozīmē termins „priekšroka”). Eksāmenam beidzoties uz ekrāna tiek paziņots par to, vai CSDD eksāmens online ir nokārtots vai nav. Tāpat parādīsies informācija par to, cik pareizas atbildes no visa jautājumu kopskaita ir sniegtas un cik ilgā laikā eksāmens ir ticis izpildīts.

Pēc eksāmena atbildētos jautājumus var vēlreiz apskatīties. CSDD eksāmenam online režīmā lapas apakšā ir jautājumu skala, kur ar zaļu iekrāsotas pareizās atbildes un ar oranžu krāsu nepareizās. Tā ir iespēja uzspiest uz katra jautājuma un redzēt, kurš ir atbildēts pareizi, bet kur ir pieļauta kļūda.

Online testu var veikt vairākas reizes, jo jautājumi katru reizi var atšķirties. Tādējādi iespējams labāk sagatavoties, izejot cauri visiem jautājumiem. Katrā ziņā, ja pirms tam ir veikts autoskolas eksāmens teorijā, tad gandrīz visas zināšanas jau ir sniegtas. Tomēr CSDD eksāmens online var atšķirties (piem., ļoti līdzīgi jautājumi kā autoskolā, bet ar jauktiem atbilžu variantiem). Tieši tāpēc online tests ir vislabākais veids kā sagatavoties īstajam teorijas eksāmenam.

CSDD eksāmeni teorijā un vadīšanā

Pirms vadītāja apliecības iegūšanas ikvienam ir sekmīgi jānoliek CSDD eksāmeni : teorijas un vadīšanas eksāmens. Tiem iespējams sagatavoties pašmācības ceļā (piem., velosipēda, mopēda vadītājiem) vai arī izejot auto kursus, ko piedāvā Latvijas autoskolas.

CSDD teorētiskais eksāmens

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to var kārtot latviešu un krievu valodās. Tajā tiek ietverti jautājumi, lai veiktu zināšanu pārbaudi par Ceļu satiksmes noteikumiem, kuriem var samācīties gan no CSN noteikumu un uzdevumu grāmatiņām, gan arī pildot arī online testu CSDD mājaslapā. Online tests ir labāks tādā ziņā, ka tur ir jautājumi, kuru var nebūt mācību grāmatās. Tādējādi CSDD teorijas eksāmena laikā nevajadzēs apjukt, ja izmēģinājuma testā jau būsiet izgājis cauri šādām jautājumam.

Teorētiskais eksāmens jāliek, lai iegūtu:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību;
 • Motocikla vadītāja apliecību;
 • Mopēda vadītāja apliecību;
 • Velosipēda vadītāja apliecību;
 • Atpūtas kuģa vadītāja apliecību.

CSDD eksāmeni teorijā jāveic patstāvīgi, bez palīgmateriāliem vai konsultēšanās ar citiem kursantiem. Atkarībā no vadītāja kategorijas, arī jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs. Piem., vienu no populārākajām kategorijām: A kategorijai un B kategorijai tests sastāv no 30 jautājumiem, uz kuriem jāatbild 30 minūtēs. Pieļaujamas 3 kļūdas. Maksa par eksāmena veikšanu ir Ls 8.88 (atkārtots eksāmens maksā tikpat). Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Tikmēr, ja eksāmens nolikts veiksmīgi, minēto kategoriju vadītāji var gatavoties veikt braukšanas eksāmenu. Būtībā, ja autoskolas apmācību laikā kursants ir kārtīgi un uzcītīgi mācījies un domājis loģiski, tad nav nekādas nepieciešamības uztraukties, jo autoskolas testi ir maksimāli pietuvināti CSDD eksāmenam.

CSDD vadīšanas eksāmens

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus. Tā laikā inspektors vērtē kursanta iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē.

Vadīšanas eksāmens jākārto, lai iegūtu:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību;
 • Motocikla vadītāja apliecību.

CSDD eksāmeni vadīšanā jākārto ar CSDD automobili, kas aprīkots ar mehānisko pārnesumkārbu (VW Golf). Tikmēr motocikla vadītājiem CSDD vadīšanas eksāmeni jākārto ar atbilstošas kategorijas motociklu, kam jābūt autoskolas vai mācību braukšanas instruktora motociklam. Automašīnu un autobusu vadītājiem braukšanas eksāmens maksā Ls 21.05, tāpat arī motocikla vadītājiem (ja eksāmenu kārto ar autoskolas vai instruktora motociklu. Ls 32.59, ja kārto ar CSDD motociklu Rīgas nodaļā). Būtiskākais, kas jāievēro attiecībā uz motocikla vadīšanas eksāmenu – to var kārtot tikai laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos, kas ietver zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli; prasmju un iemaņu vērtēšanu, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras un braukšanu ceļu satiksmē. Izvēles figūras un inspektoru, pie kura jākārto vadīšanas eksāmens, nosaka speciāla datorprogramma. CSDD eksāmeni vadīšanā ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām un eksāmens ilgst ne mazāk kā 25 minūtes.

Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

 • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību (piem., neizpildot, neprecīzi izpildot vai nepilnīgi izskaidrojat uzdoto pārbaudi);
 • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;
 • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Kad veiksmīgi nokārtoti CSDD eksāmeni, CSDD nodaļā var saņemt vadītāja apliecību. Turpretī, ja vadīšanas eksāmenu nevar nokārtot ar pirmo reizi, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

CSDD testi teorijā

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) testi ir obligāti topošajiem transportlīdzekļu vadītājiem. Pēc veiksmīgi nokārtota testa transportlīdzekļa vadītājs var sākt kārtot arī vadīšanas eksāmenu (motociklu, automašīnas un autobusu vadītāji) vai arī uzreiz saņemt vadītāja apliecību. CSDD testi (vērtēšanas kārtība un cenas) atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, kādā persona grib iegūt vadītāja apliecību.

CSDD teorētiskais tests jāveic visiem, kas vēlas iegūt vadītāja apliecību, neatkarīgi no transportlīdzekļa kategorijas

Teorētiskais eksāmens jākārto, lai iegūtu:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 8.88, atkārtots eksāmens – Ls 8,88;
 • Motocikla vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 8.88, atkārtots eksāmens – Ls 8,88;
 • Mopēda vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 3.52, atkārtots eksāmens – Ls 3.52;
 • Velosipēda vadītāja apliecību; bezmaksas (kārtojot pirmo reizi) un Ls 0.76 kārtojot atkātoti;
 • Atpūtas kuģa vadītāja apliecību; maksa par testa veikšanu Ls 8.88, atkārtots eksāmens – Ls 8,88.

Teorētiskais eksāmens ir paredzēts personas teorētisko zināšanu pārbaudei  galvenokārt par ceļu satiksmes noteikumiem. Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to iespējams kārtot latviešu un krievu valodās. Tikmēr dažādu kategoriju CSDD testi jeb testu jautājumu skaits un vērtēšanas kārtība var atšķirties atkarībā no kategorijas kādā tests tiek kārtots.

CSDD testi dažādām kategorijām:

 • Automašīnas un autobusu vadītājiem: 30 jautājumi (kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam – uz 35 jautājumiem); atbilžu sniegšanai veltītais laiks ir 30 minūtes; pieļaujamais kļūdu skaits – 3 kļūdas.
 • Motocikla vadītājiem: 30 jautājumi 30 minūtēs ar 3 pieļaujamajām kļūdām;
 • Mopēda vadītājiem: 20 jautājumi 20 minūtēs. Tests nokārtots, ja nepareizi atbildēto jautājumu skaits nepārsniedz 2 jautājumus.
 • Velosipēda vadītājiem: jāatbild uz 10 jautājumiem 10 minūšu laikā, tests ir nokārtots, ja pareizi atbildēts vismaz uz 8 jautājumiem.
 • Atpūtas kuģa vadītājiem: 20 jautājumi 20 minūtēs, tests tiek nokārtots, ja nav pieļauts vairāk par 2 kļūdām.

CSDD teorijas testiem var sagatavoties vairākos veidos

Teorētiskajam eksāmenam var pieteikties pēc veiksmīgi izietas apmācības autoskolā (piem., A kategorija, B kategorija) un var arī pieteikties testam pēc pašmācības ceļā iegūtām zināšanām (velosipēda, mopēda un atpūtas kuģa vadītājiem). Ja pēkšņi mainījušies plāni un uz pieteikto testu nevar ierasties, par to jāpaziņo iepriekš, jo CSDD testi, uz kuri nav atteikti un uz kuriem neierodas, tik un tā jāapmaksā pilnā apmērā.

Kad veiksmīgi nokārtoti CSDD testi, vadītāji var doties kārtot CSDD eksāmenu braukšanā, izņemot velosipēdu vadītāji. Lai iegūtu velosipēda vadīšanas tiesības pietiek veiksmīgi nokārtot tikai CSDD teorētisko testu. Teorētiskais tests sastāv no ceļu satiksmes noteikumiem (CSN) un uzdevumiem, kuriem sagatavo jau autoskolā vai kurus var iemācīties, izmantojot CSN un uzdevumu grāmatiņas, kā arī pildot CSN testu online.

CSDD teorija

Lai veiksmīgi iegūtu vadītāja apliecību, jānokārto CSDD teorija jeb CSDD izstrādāts tests vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudei, kas balstīts uz „Ceļu satiksmes noteikumiem” saskaņā ar „Ceļu satiksmes likumu”. Teorijas testa jautājumi, to skaits un pieļaujamo kļūdu skaits var būt atšķirīgs atkarībā no kategorijas, kādā šis tests tiek kārtots. Tomēr jebkurā gadījumā, CSDD teorija kārtojama datorizēti un šim testam sagatavo jau iepriekš auto skolā vai tam var sagatavoties pašmācības ceļā.

CSDD teorijas testam var sagatavoties pildot online testu CSDD vai autoskolu mājaslapās

Automašīnas, autobusa un motocikla topošajiem vadītājiem teorija jāapgūst kādā no Latvijas autoskolām, tikmēr mopēda un velosipēda vadītāji var apgūt teoriju pašmācības ceļā – izmantojot ceļa satiksmes noteikumu un uzdevumu grāmatiņas, kā arī veicot zināšanu pārbaudi online CSDD mājaslapā (jo online testā mēdz parādīties arī pa kādam jautājuma, kas nav atrodam grāmatiņās).

Kopumā CSDD teorija A kategorijas (automašīnas un autobusa vadītājiem) un B kategorijas (motocikla vadītājiem) sastāv no 30 jautājumiem (kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam – uz 35 jautājumiem) uz kuriem jāatbild 30 minūtēs. Mopēda vadītājiem tie ir 20 jautājumi 20 minūtēs, velosipēda vadītājiem – 10 jautājumi 10 minūtēs.

CSDD teorijas eksāmenā iekļautie jautājumi:

 • Vispārīgie jautājumi
 • Gājēju un pasažieru pienākumi
 • Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi
 • Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos
 • Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma
 • Ceļu satiksmes regulēšana
 • Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa
 • Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves
 • Braukšanas ātrums, distance un intervāls
 • Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana
 • Apstāšanās un stāvēšana
 • Braukšana krustojumos
 • Ceļu satiksme dzīvojamās zonās
 • Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas
 • Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana
 • Ārējās apgaismes ierīču lietošana
 • Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana
 • Transportlīdzekļu vilkšana
 • Pasažieru pārvadāšana
 • Kravas pārvadāšana
 • Mācību braukšana
 • Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem
 • Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem
 • Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums
 • Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes
 • Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi
 • Ceļa zīmes un to raksturojums
 • Ceļa apzīmējumi un to raksturojums
 • Noslēguma jautājumi
 • Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus.
 • Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze
 • Ceļu satiksmes drošība
 • Ceļu satiksmes likums

CSDD teorija var tikt arī iepriekš pārbaudīta jau minētajā CSDD mājaslapā vai, piem., autoskolas-motoskolas Presto mājaslapā, kur iespējams veikt testu atbilstoši aktuālākajiem pārbaudes materiāliem. Tas noteikti palīdzēs sagatavoties īstajam CSDD testam, turklāt, tiem, kas Presto mājaslapā veiks testu ar saglabātiem datiem, cīnīsies par dažādām ikmēneša balvām!

e-CSDD virtuālais birojs

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir izveidojusi  virtuālo biroju e-CSDD, kas ļauj autovadītājiem elektroniski izmantot CSDD sniegtos pakalpojumus. Šis virtuālais birojs ir e-pakalpojumu kopums, kur var iegūt informāciju, saņemt atgādinājumus un pakalpojumus, kā arī veikt maksājumus. Tādējādi transportlīdzekļa īpašnieks var ietaupīt laiku, svarīgas darbības veicot elektroniski.

e-CSDD sniedz informāciju, ļauj saņemt atgādinājumus, kā arī veikt maksājumus elektroniski

Šis virtuālais birojs nav domāts tikai tam, lai atgādinātu personām par sodiem, kas jāsamaksā. Pakalpojumu klāstā ietilpst arī svarīgi atgādinājumi. Autovadītāji un auto īpašnieki virtuālajā birojā e-CSDD var saņemt vispārīgu interesējošo informāciju un arī uzzināt, kādi maksājumi un kad konkrētajam klientam ir veicami, piemēram, sodi, nodokļi vai apdrošināšana.

e-CSDD pakalpojumos ietilpst:

 • informācija par konkrēto autovadītāju un viņam piederošajiem transportlīdzekļiem;
 • atgādinājumi par vadītāja apliecības, medicīniskās izziņas, tehniskās apskates un OCTA derīguma beigu termiņu;
 • atļauju saņemšana (piem., atļauja ārvalstīs reģistrēto transportlīdzekļa izmantošanai Latvijas teritorijā);
 • informācija par izmaiņām pārkāpumu uzskaites punktu skaitā un informācija par sodiem;
 • maksa par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem un saistītajiem maksājumiem (nodevām un sodiem).

Autovadītājam vairs nav jāuztraucas par nejauši nokavētiem vai aizmirstiem maksājumiem vai citu svarīgu informāciju, piem., tehniskās apskates, gan auto vadītāja apliecības, gan medicīniskās izziņas beigu termiņu. Klientam atliek tikai pieteikties, lai viņam elektroniski tiek atgādināts par jebkura termiņa beigu datumu. Tāpat klients tiek informēts arī par to, ja mainīsies soda punktu skaits.

Nodrošinies pret nepatīkamiem pārsteigumiem saistībā ar savu transportlīdzekli

Tāpat, e-CSDD īpašniekiem sniedz iespēju tiešsaistē reģistrēt liegumu savam transportlīdzeklim. Šis pakalpojums fiziskām un juridiskām personām nodrošina papildus iespējas pasargāt sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem gadījumos, kad personas īpašumā reģistrētais transportlīdzeklis apzināti vai neapzināti nonācis pie citas personas.

Transportlīdzekļa īpašnieks var veikt šādus liegumus:

 • aizliegt veikt noņemšanu no uzskaites un īpašnieka maiņas reģistrāciju (atsavināšanas aizliegums);
 • aizliegt veikt visas reģistrācijas darbības CSDD;
 • aizliegt veikt tehnisko apskati, lai ierobežotu transportlīdzekļa lietošanu.

Transportlīdzekļa vadītāji var reģistrēties e-CSDD,  zinot vadītāja apliecības vai pases numuru

Lai piereģistrētos e-CSDD virtuālajā birojā, nepieciešams zināt vadītāja apliecības vai pases numuru. Autorizēties var izmantojot e-parakstu vai internetbanku. Tiek ziņots, ka CSDD e-pakalpojumus lieto katrs trešais aktīvais autovadītājs, kas elektroniskajā sistēmā saņem informāciju, atgādinājumus un veic maksājumus.

Lai arī CSDD populārākie e-pakalpojumi ir ar tehnisko apskati saistītie atgādinājumi un maksājumi, e-CSDD pakalpojumu klāsts ir daudz plašāks un papildus visam minētajam arī nodrošina iespēju, piem., reģistrēt velosipēdus un norakstīt transportlīdzekļus. Tāpat iespējams saņemt arī vienas dienas braukšanas atļaujas, kuras var izņemt un apmaksāt elektroniski.

CSDD sniegtie pakalpojumi Latvijā

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir valsts akciju sabiedrība, kuras mērķis ir uzturēt kvalitatīvu transportlīdzekļu un vadītāju reģistru ar visplašākajām tā izmantošanas iespējām. Tā ir uz tieši uz klientiem vērsta organizācija, kas nodrošina arī transportlīdzekļu un to vadītāju precīzu uzskaiti, veic transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un to vadītāju satiksmes drošības zināšanu un braukšanas iemaņu objektīvu novērtēšanu, kā arī vienlaicīgi ievēro sabiedrības intereses un sekmējot drošību uz ceļiem.

CSDD sniedz uz klientiem orientētus pakalpojumus

Ikvienam CSDD vairāk saistās ar vietu, kur iegūt tiesības vai reģistrēt transportlīdzekli, bet tas ne pavisam nav viss. Organizācijas mērķos ietilpst visdažādākie uzdevumi, kas kalpo sabiedrības labā, piem., topošajam autovadītājam ir iespēja viņu mājaslapā uzzināt ļoti būtisku informāciju par autovadītāja apmācību un autoskolām, piem., statistikas datus par vadītāja apliecību izsniegšanu (autoskolu sekmība eksāmenos), kas var palīdzēt izvēlēties labākās autoskolas Latvijā arī savai apmācībai.

CSDD nodarbojas ar:

 • transportlīdzekļu reģistrāciju;
 • autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu;
 • tehniskās apskates nodrošināšanu;
 • veic ceļu drošības auditu un vispārēju pārraudzību;
 • veido un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru;
 • informē un izglīto ceļu satiksmes dalībniekus.

Lai pēc iespējas efektīvāk ziņotu klientiem un sabiedrībai par savām aktivitātēm, organizācija publicē aktuālu informāciju savā mājaslapā, kur nodrošināta iespēja sniegt atsauksmes vai ieteikumus. Tāpat neizpaliek aktīva komunikācija ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos Draugiem.lv, Facebook, Twitter, Youtube u.c.

Ikvienam ir tiesības iepazīties ar CSDD pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem

Organizācija arī atbild par normatīvajiem aktiem, kas izstrādāti pamatojoties uz “Ceļu satiksmes likumu”. Tajā skaitā ir noteikti Latvijas standarti, kas jāievēro visiem satiksmes dalībniekiem, kuros ietilpst:

 • ceļu satiksmes noteikumi;
 • noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem un ielām;
 • transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi;
 • autovadītāju kvalifikācijas piešķiršanas noteikumi u.c.

Attiecībā uz šiem standartiem, ikvienam ir tiesības saņemt informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī iepazīties ar organizācijas piedāvātajiem pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, piem., par autovadītāja apliecības iegūšanas kārtību (CSDD eksāmeniem). Klientu apkalpošanas vietās klientiem sniedz pakalpojumus neatkarīgi no klienta pieraksta un dzīvesvietas. CSDD nodaļas atrodas Latvijas lielākajās pilsētās, tādās kā: Rīgā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Talsos, Valmierā, Ventspilī (tiek sniegti vadītāju kvalifikācijas pakalpojumi), kā arī citās pilsētās.

Tāpat, organizācija nodrošina ar administratīvo darbību un pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību izskatīšanu, apkopošanu, kā arī lēmumu pārsūdzēšanu. Tas viss notiek ievērojot stingri noteiktas un reglamentētas pakalpojumu sniegšanas procedūras, kas balstītas uz likumu un normatīvo aktu prasībām. Atbildes vai pieņemto lēmumu ikviens var arī apstrīdēt CSDD Pārvaldē (Miera iela 25, Rīga, Latvija, LV-1001).

CSDD eksāmens

Pēc pabeigtas autoskolas apmācības, ceļā uz vēlamo vadītāja kvalifikāciju, nepieciešams veiksmīgi izpildīt divus Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) eksāmenus teorijas un vadīšanas pārbaudē. Eksāmeni, to vērtēšana un cenas var atšķirties, atkarībā no kategorijas, kādā tas tiek kārtots.

CSDD eksāmens teorijā

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to iespējams kārtot latviešu un krievu valodās. Pats eksāmens iedalās vairākās kategorijās, atkarībā no tā, kāda transportlīdzekļa kvalifikāciju persona vēlas iegūt. Piemēram, CSDD eksāmens teorijā:

 • Motocikla vadītāja apliecības  un „B” kategorijas apliecības iegūšanai sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs ar 3 pieļaujamajām kļūdām (35 jautājumi kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam);
 • Mopēda vadītāja apliecības iegūšanai jāatbild uz 20 jautājumiem 20 minūtēs ar 2 pieļaujamajām kļūdām.

Testa laikā kursantam ir jāsniedz atbildes saistībā ar ceļu satiksmes noteikumiem un dažādu vadīšanas situāciju novērtējums, kā arī jautājumi par pirmās palīdzības sniegšanu. Teorētisko eksāmenu ir jāveic patstāvīgi, bez palīgmateriāliem. Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

CSDD eksāmens vadīšanā un tā vērtēšanas kārtība

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

 • Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;
 • Figūras;
 • Braukšana ceļu satiksmē.

Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē Jūsu iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē. Vadīšanas eksāmena laikā tiek vērtētas pieļautās kļūdas, pēc to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

 • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību;
 • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību;
 • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, tad inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Zināšanu pārbaudē, piem., automašīnai (B), motocikliem (A1,A,B1), CSDD inspektors vērtē prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot paskaidrot vai veikt vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem. Ja pārbaudījums netiek izpildīts, tiek neprecīzi izpildīts vai nepilnīgi izskaidrots – tiek piešķirta viena nenozīmīga kļūda.

CSDD eksāmens sastāv arī no prasmju un iemaņu pārbaudes, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot dažādas figūras. B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” kā arī vienu no figūrām, ko izvēlas datorprogramma. Ja figūra netiek izpildīta ar otro mēģinājumu vai tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai – eksāmens nav nokārtots.

CSDD inspektors vērtē Jūsu iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt transportlīdzekli reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Braukšana ceļu satiksmē ilgst ne mazāk, kā 25 minūtes.

Eksāmena rezultāti

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē Jūs par eksāmena rezultātu. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja vadīšanas CSDD eksāmena laikā netiek pieļauta:

 • bīstama kļūda;
 • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
 • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, Jūs CSDD nodaļā variet saņemt vadītāja apliecību. Bet, ja CSDD eksāmens nebūs nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. Transportlīdzekļa teorijas eksāmens maksā Ls 8.88, bet vadīšanas eksāmena cenas atšķiras atkarībā no kategorijas. Teorijas eksāmena apgūšanai var vingrināties pildot online teorijas testu, bet ar sīkāku braukšanas vērtēšanas izklāstu un cenām, protams, var iepazīties CSDD mājaslapā.