CSDD tests teorijā

Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, nepieciešams veikt CSDD eksāmenus. Viens no tiem ir CSDD tests, kas domāts kursanta teorētisko zināšanu pārbaudei, attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumiem. Ja, piem., automašīnas (B kategorija) vadīšanas apliecības iegūšanai vispirms ir jāiziet apmācība autoskolā un tikai tad drīkst kārtot CSDD testu, kam seko vadīšanas eksāmens, tad motocikla (A1 un B1) vai mopēda (M) kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai apmācība autoskolā nav obligāta un testu var pildīt, iegūstot zināšanas pašmācības ceļā.

CSDD tests teorijā iedalās vairākās kategorijās:

 • Automašīnas un autobusu vadītāja teorētiskais eksāmens;
 • Motocikla vadītāja teorētiskais eksāmens;
 • Mopēda vadītāja teorētiskais eksāmens;
 • Velosipēda vadītāja pirmais teorētiskais eksāmens;
 • Atpūtas kuģu vadītāja teorētiskais eksāmens.

Automašīnas un motocikla vadītāja kategorijas iegūšanai pirms testa ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; apmācības karti, derīgu medicīnisko izziņu, pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecību un testa cena ir Ls 8.88. Atkārtots CSDD tests maksā tik pat. Mopēda, velosipēda un atpūtas kuģa vadītājiem zināšanas testa veikšanai jāapgūst pašmācības ceļā. Ja gadījumā uz testa veikšanu nevar ierasties, par to vēlams paziņot, citādi, neatsakot vai neierodoties uz testu, tas tik un tā būs jāapmaksā pilnā apmērā.

CSDD tests automašīnas, autobusu un motocikla vadītājiem

Automašīnas un motociklistu teorijas testa kārtība ir līdzīga. Teorijas eksāmens ir datorizēts un to var kārtot gan latviešu, gan krievu valodā. Tests sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. Pats tests sastāv no 30 jautājumiem un ir dotas 30 minūtes laika, lai uz tiem atbildētu. Atbildot uz testa jautājumiem, jākoncentrējas uz katru jautājumu, jo nav tādas iespējas „izlaist” kādu jautājumu un tad vēlāk pie tā atgriezties.
Testā, protams, nedrīkst izmantot nekādus palīgmateriālus vai veikt konsultēšanos ar citiem. Ja šī prasība tiek pārkāpta, personu var pat izraidīt no eksāmena telpas, līdz ar ko testa pildīšana ir beigusies un tests nav nokārtots. CSDD testā ir pieļaujamas 3 kļūdas un pabeigta testa rezultātus vērtē speciāla datorprogramma.

CSDD tests teorijā:

 • Ir nokārtots, ja netiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Tādā gadījumā, automašīnas un motocikla topošajiem vadītājiem ir tiesības pieteikties uz vadīšanas eksāmenu.
 • Nav nokārtots, ja tiek pieļautas vairāk kā 3 kļūdas. Eksāmenu var veikt atkārtoti, tikai ne agrāk kā nākošajā darba dienā.

 Teorijas tests pārējām kategorijām

Arī mopēda, velosipēda un atpūtas kuģa teorētiskais tests ir datorizēts un to var veikta latviešu un krievu valodā. Velosipēdistu teorijas tests ir bezmaksas, atkārtots tests maksā Ls 0.76. Mopēda vadītāja tests maksā Ls 3.52, bet atpūtas kuģa vadītāja – Ls 8.88. Atkārtoti testi maksā tikpat. Lai veiksmīgi iegūtu velosipēda un atpūtas kuģa vadītāja apliecību, atliek tikai nokārtot teorētisko eksāmenu.

Jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits atkarībā no kategorijas:

 • Mopēda vadītāja apliecībai – 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.
 • Velosipēda vadītāja apliecībai – 10 jautājumi 10 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas;
 • Atpūtas kuģa vadītāja apliecībai – 20 jautājumi 20 minūtēs, pieļaujamas 2 kļūdas.

CSDD mājaslapā ir pieejams ceļu satiksmes noteikumu tests, kur ikviens var pārbaudīt vai uzlabot savas zināšanas pirms tiek veikts pats CSDD teorijas tests. Teoriju var apgūt arī speciālā CSN grāmatiņā vai internetā (likumi.lv), izlasot ceļu satiksmes noteikumus, kas izdoti saskaņā ar ceļu satiksmes likumu.

„B” kategorija

B kategorija ietver sevī mehāniskos transportlīdzekļus, kuru pilnībā nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu, nepārsniedz 3500 kg un kam sēdvietu skaits nepārsniedz 8 (neskaitot vadītāju.) Ar šo kategorijas apliecību automašīna drīkst vilkt arī piekabi. Iespējami šādi savienojumi:

 • B kategorija savienojumā ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;
 • B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

Lai uzzinātu visus iepriekšminētos lielumus, atliek vien pārbaudīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kur uzrādīsies visi ražotāja noteiktie lielumi.

B kategorijas tiesības iespējams iegūt, ja ir pabeigti vadītāja apmācību kursi, tātad, nepieciešams iziet apmācību kādā no Latvijas autoskolām, piem., Presto, Mustangs, Fortūna u.c. Attiecīgās kategorijas transportlīdzekli var sākt mācīties vadīt jau no 16 gadiem, tomēr likt CSDD eksāmenus un iegūt vadītāja apliecības iegūšanu iespējams tikai no 18 gadiem.

„B” kategorijas apmācības autoskolās

Pirms CSDD eksāmenu likšanas topošajam autovadītājam ir jāiziet teorētiskā un braukšanas apmācība izvēlētajā autoskolā. Teorētiskā apmācība notiek vairāku cilvēku grupā un nodarbības notiek gan lekciju, gan diskusiju veidā, iespējami arī kontroldarbi un eksāmeni. Vienas mācību stundas ilgums parasti ir ne mazāks kā 45 minūtes.

B kategorija – vadītāju apmācības tematiskie plāni

 • Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma
 • Ceļu satiksmes noteikumi
 • Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem
 • Ceļu satiksmes drošība
 • Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

CSDD noteiktie tematiskie plāni tiek apskatīti visās autoskolās, katram priekšmetam veltot minimālo noteikto nodarbību skaitu, kas ir 55 akadēmiskās stundas. Beidzoties teorētiskajai apmācībai kursantam būs jākārto autoskolas beigšanas teorētiskais eksāmens, kas parasti ir maksimāli pietuvināts CSDD teorijas eksāmenam.

Braukšanas apmācība

Minimālais noteiktais braukšanas nodarbību skaits autoskolās ir 14 mācību nodarbības, bet kursantiem bez iepriekšējām iemaņām jārēķinās ar lielāku nodarbību skaitu. Mācoties braukt, klāt nepieciešama arī braukšanas mācību atļauja. Viena braukšanas nodarbības ilgums ir 45 minūtes un ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru, pie kura apgūt braukšanas prasmes.

Nodarbību laikā tiek sniegtas iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, figūru izpildē un auto vadīšanā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Pēc apmācības, autoskolas ir tiesīgas pieprasīt, lai kursants kārtotu skolas braukšanas eksāmenu.

Šajā gadījumā jāizceļ autoskola Presto, kam nav eksāmena braukšanā. Tas nozīmē, ka kursants tiek tik veiksmīgi apmācīts vadīt auto, ka B kategorija tiek pabeigta ātrāk nekā citur– aptuveni 5 līdz 7 nedēļās. Nepilni divi mēneši un mācības pabeigtas!

„B” kategorijas autovadītāja tiesību iegūšana

Pēc veiksmīgas autoskolas beigšanas, autovadītāja tiesības iespējams iegūt, ja tie veiksmīgi nokārti CSDD eksāmeni:

 • CSDD teorijas eksāmens (30 jautājumi 30 minūtēs, 3 pieļaujamās kļūdas).
 • CSDD vadīšanas eksāmens (zināšanu pārbaude par transportlīdzekli, „figūru izpilde, braukšana ceļu satiksmē).

Veiksmīgi nokārtojot CSDD eksāmenus, tiek izsniegta B kategorijas autovadītāja apliecība. Ja eksāmeni netiek nolikti ar pirmo reizi, tos iespējams veikt atkārtoti. Ar eksāmenu kārtošanas gaitu, pieļaujamajām kļūdām, maksu un citu noderīgu informāciju iespējams iepazīties CSDD mājaslapā.

CSDD eksāmens

Pēc pabeigtas autoskolas apmācības, ceļā uz vēlamo vadītāja kvalifikāciju, nepieciešams veiksmīgi izpildīt divus Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) eksāmenus teorijas un vadīšanas pārbaudē. Eksāmeni, to vērtēšana un cenas var atšķirties, atkarībā no kategorijas, kādā tas tiek kārtots.

CSDD eksāmens teorijā

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts un to iespējams kārtot latviešu un krievu valodās. Pats eksāmens iedalās vairākās kategorijās, atkarībā no tā, kāda transportlīdzekļa kvalifikāciju persona vēlas iegūt. Piemēram, CSDD eksāmens teorijā:

 • Motocikla vadītāja apliecības  un „B” kategorijas apliecības iegūšanai sastāv no 30 jautājumiem 30 minūtēs ar 3 pieļaujamajām kļūdām (35 jautājumi kravas automobiļa vai autobusa vadītāja kvalifikācijas ieguvējam);
 • Mopēda vadītāja apliecības iegūšanai jāatbild uz 20 jautājumiem 20 minūtēs ar 2 pieļaujamajām kļūdām.

Testa laikā kursantam ir jāsniedz atbildes saistībā ar ceļu satiksmes noteikumiem un dažādu vadīšanas situāciju novērtējums, kā arī jautājumi par pirmās palīdzības sniegšanu. Teorētisko eksāmenu ir jāveic patstāvīgi, bez palīgmateriāliem. Ja teorijas CSDD eksāmens nav nokārtots ar pirmo reizi, to drīkst veikt arī atkārtoti, bet ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

CSDD eksāmens vadīšanā un tā vērtēšanas kārtība

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu kursanta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

 • Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;
 • Figūras;
 • Braukšana ceļu satiksmē.

Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē Jūsu iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē. Vadīšanas eksāmena laikā tiek vērtētas pieļautās kļūdas, pēc to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

 • Nenozīmīgas kļūdas –  kuras neietekmē satiksmes drošību;
 • Vidēji smagas kļūdas – kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību;
 • Bīstamas kļūdas – kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, tad inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Zināšanu pārbaudē, piem., automašīnai (B), motocikliem (A1,A,B1), CSDD inspektors vērtē prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot paskaidrot vai veikt vienu pārbaudi, kas var būt saistīta ar riepām, riteņu maiņu, eļļas, šķidruma līmeņiem, ārējo apgaismes ierīci, gaismas signāliem. Ja pārbaudījums netiek izpildīts, tiek neprecīzi izpildīts vai nepilnīgi izskaidrots – tiek piešķirta viena nenozīmīga kļūda.

CSDD eksāmens sastāv arī no prasmju un iemaņu pārbaudes, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot dažādas figūras. B kategorijai jāizpilda „stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” kā arī vienu no figūrām, ko izvēlas datorprogramma. Ja figūra netiek izpildīta ar otro mēģinājumu vai tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai – eksāmens nav nokārtots.

CSDD inspektors vērtē Jūsu iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt transportlīdzekli reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Braukšana ceļu satiksmē ilgst ne mazāk, kā 25 minūtes.

Eksāmena rezultāti

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē Jūs par eksāmena rezultātu. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja vadīšanas CSDD eksāmena laikā netiek pieļauta:

 • bīstama kļūda;
 • vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;
 • vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, Jūs CSDD nodaļā variet saņemt vadītāja apliecību. Bet, ja CSDD eksāmens nebūs nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā. Transportlīdzekļa teorijas eksāmens maksā Ls 8.88, bet vadīšanas eksāmena cenas atšķiras atkarībā no kategorijas. Teorijas eksāmena apgūšanai var vingrināties pildot online teorijas testu, bet ar sīkāku braukšanas vērtēšanas izklāstu un cenām, protams, var iepazīties CSDD mājaslapā.

Autoskola Presto

Rīgā, Lielvārdē un Cēsīs jau kādu laiku darbojas autoskola/motoskola Presto, kas apvieno Latvijas labākos autoskolu pasniedzējus un instruktorus, kuri lieliski iemāca teoriju un atbildību pret pašu braucamo. Presto solījumi sakrīt ar darbību, jo tiek piedāvātas labākās cenas un kvalitāte, ko apstiprina arī jau bijušie skolas audzēkņi, sakot, ka šī ir labākā vieta, kur iegūt autovadītāja apliecību. Turklāt pašlaik, piesakies kursiem internetā, saņem 10% atlaidi, bet visiem studentiem un skolēniem, 50% atlaide B kategorijas apmācībai!

Presto nodrošina mūsdienīgs apmācību procesu

Autoskolā iespējams iegūt vadītāja apliecību un profesionālo zināšanu iegūšanu kategorijās: A, A1, A2, B, BE, C, C1, CE, D, D1, DE un Kods 95 (sertifikāts par prof.zināšanām). Apmācības programmā ir viss, lai Tu ar pārliecību apgūtu transportlīdzekļa vadīšanu. Intensīvs mācību process iemāca, ne tikai iemāca vadīt automašīnu, bet daudzas praktiskas lietas klāt drošai, ekonomiskai braukšanai, kas Tevi lieti noderēs vadot transportlīdzekli!

Galvenās autoskolas/motoskolas Presto priekšrocības:

 • Pakalpojuma cena bez slēptām izmaksās;
 • Uz rezultātu vērsta apmācību programma;
 • Modernas mācību telpas;
 • Pēc iespējas īsāks mācību laiks;
 • Individuāla pieeja katram kursantam atbilstoši viņa sākotnējām zināšanām;
 • Nav skolas braukšanas eksāmenu.

Presto ir mūsdienīga autoskola, kura seko līdzi jaunākajām prasībām un vadošu ārvalstu skolu pieredzei. Modernas telpas rada labu mācību atmosfēru, kas kopā ar zinošiem, saprotošiem un ar humora izjūtu apveltītiem pasniedzējiem, nodrošina audzēkņiem ātru un vieglu teorijas apgūšanu, nevis jautājumu iekalšanu no galvas.

Iegūsti vadītāja apliecību maksimāli ātri!

Autoskola Presto ļauj audzēkņiem maksimāli ātri iegūt autovadītāja apliecību. Ir skaidri redzams, ka skola rūpējas par labu tēla veidošanu, jo mācību procesa laikā neveido mākslīgus šķēršļus, lai tikai iegūtu papildus peļņu. Turklāt, kursantu skaits mācību grupās ir minimāls, tāpēc katram tiek nodrošināta individuāla attieksme, kas tikai paātrina mācību procesu.

Pasniedzēji un instruktori pielāgojas katra kursanta sākotnējām zināšanām, tādējādi nodrošinot tik rezultatīvu kursantu apmācību, ka autoskola Presto neliek veikt skolas braukšanas eksāmenu! Instruktori profesionāli apmāca kursantus, līdz ar to nav nepieciešamības lieki, peļņas nolūkos pārbaudīt un aizkavēt klientu, kas ļauj saņemt autovadītāja apliecību vēl ātrāk!

Pārbaudi savas zināšanas un iegūsti balvas

Pat, ja neesi skolas audzēknis, Presto mājaslapā vari iemācīties vari pārbaudīt, cik labi Tev ir zinām ceļu satiksmes noteikumi, veicot interaktīvu skolas teorijas eksāmenu vai CSDD teorijas eksāmenu.

 • Autoskolas tests palīdzēs labāk sagatavoties CSDD eksāmenam vai vienkārši uzlabot jau esošās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos.
 • Turpretī CSDD teorijas eksāmens ir veidots atbilstoši jaunākajiem pārbaudes materiāliem un ir maksimāli pielīdzināts reālajam eksāmenam.

Autoskola katru testu veido atbilstoši jaunākajiem CSN noteikumiem. Ja esi ieinteresēts, noteikti dodies uz Presto mājaslapu, uzzini vairāk par pašu autoskolu/motoskolu un veic testus, jo starp tiem, kas uzstāda labākos rezultātus, katru mēnesi tiek izlozētas dažādas balvas!

Ja Tu vēl neesi autovadītājs, tad ir vērts apsvērt iespēju iegūt apliecību pie Presto. Pašu autoskolu var raksturot divos vārdos – mērķtiecība un ātrums! Tu ne vien iegūsti autovadītāja apliecību, bet arī kļūsti par pārliecinātu transportlīdzekļa vadītāju, iemācīsies lietas, kuras varēsi pielietot, dažādās situācijās, jau pēc vadītāja apliecības iegūšanas!

Autoskolas Latvijā

Latvijā nudien nevar sūdzēties par autoskolu trūkumu, jo katrā lielākajā pilsētā ir pat vairākas autoskolu filiāles, kas ļauj topošajiem autovadītājiem vēlēties labāko vietu, kur iegūt tiesības. Tomēr, kvantitāte ne vienmēr arī nozīmē kvalitāti. Pirms auto kursu uzsākšanas vienmēr jāizvērtē vairākas autoskolas un to rādītāji – atsauksmes par izvēlēto autoskolu, eksāmenu nolikšanas procents, mācību maksa, filiāļu atrašanās vieta u.tml.

Autoskolu filiāles visā Latvijā

Ikviens noteikti ir dzirdējis tādus nosaukumus kā, piem., Fortūna, Mustangs, Autoprieks, Presto u.c. Autoskolas vārdi patiesi pazīstami un kā gan nebūs, jo Fortūna Rīgā vien atvērusi 17 filiāles, tāpat autoskolas darbojas arī Jūrmalā, Siguldā, Ādažos, Jelgavā, Saldū, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un daudzās citās Latvijas pilsētās. Tāpat arī Autoprieks un Mustangs veic apmācību Rīgā un filiālēs pa visu Latviju.

Tikmēr Presto filiāles atrodas Rīgā, Lielvārdē, Cēsīs. Tomēr šajā gadījumā ne jau filiāļu skaits ir galvenais, jo autoskola ir pazīstama un slavena ar vienreizēju, augsti kvalificētu pasniedzēju un instruktoru komandu, kas apvienojoties radījuši prestižu autoskolu, ko savā ziņā atspoguļo jau pats autoskolas nosaukums „Presto”.

Piedāvātās kategorijas un pats apmācību process

Autoskolu apmācība var notikt dažādās kategorijās: motociklu(A), vieglo auto(B), smago mašīnu(C), autobusu(D), piekabes(E), traktortehnikas, ūdenstransporta, profkategorija (95). Kursus sastāda gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, neizpaliekot arī medicīniskajai komisijai un pirmās palīdzības kursiem.

Piedāvātās kategorijās dažādās autoskolās:

 • Fortūna piedāvā A1,A,B,BE , C1,D1,C1E,C,D,CE,DE, ūdenstransporta un traktortehnikas apmācību (papildus arī apsardzes kursus, šaujamieroču atļaujas kursus, pašaizsardzības kursus u.c. );
 • Mustangs un Autoprieks veic apmācību A,B,BE,C,CE,D,DE, 95 kategorijās;
 • Presto piedāvā apmācības A, A1, A2, B, BE, C, C1, CE, D, D1, DE, 95 kategorijās.

Veiksmīgam mācību procesam nepieciešama arī atbilstoša vide, tajā skaitā labiekārtotas un mūsdienīgas telpas. Būtībā visas minētās autoskolas piedāvā modernas mācību telpas un jaunas mācību mašīnas. Bet, protams, pats būtiskākais – pasniedzēju un instruktoru kolektīvs. Ļoti pozitīvi, ja autoskola no savas puses sniedz kādas priekšrocības, piem.:

 • Mustangs piedāvā saviem kursantiem iespēju trenēties braukšanas eksāmenam CSDD laukumā bez papildmaksas;
 • Autoprieks sniedz apmācību līzingā;
 • Presto Piedāvā 10% atlaidi tiem, kas piesakās apmācībai internetā un visiem studentiem un skolēniem, 50% atlaide B kategorijas apmācībai! Turklāt, autoskolā nav skolas braukšanas eksāmena!

Neļauj, ka apmācības procesā Tev tiek likti šķēršļi!

Apmācības maksas katrā augstskolā atšķiras, bet nākas atzīt, ka ne vienmēr autoskola, kas piedāvā zemākās cenas, ir tā lētākā. Tieši šī iemesla dēļ vajadzētu uzzināt atsauksmes par pasniedzējiem un instruktoriem, jo ne katram padodas viegla teorijas izklāstīšana vai braukšanas apmācība. Tas nozīmē, ka neskaitāmas reizes ir jāpārliek testi un jāveic neskaitāmas braukšanas nodarbības, kas ir dārgi un laikietilpīgi.

Saistībā ar veiksmīgu kursantu apmācību, ļoti piesaista atsauksmes par autoskolu Presto un tas,ka autoskola Presto tik ļoti uzticas pieredzējušajiem instruktoriem, ka pat nepieprasa kursantiem veikt skolas braukšanas eksāmenu! Kā viņi paši uzskata, autoskolas braukšanas eksāmens ir lieks un tikai aizkavē klientu ceļā uz autovadītāja apliecības iegūšanu, protams, arī izmaksā dārgāk. Presto neekonomē uz darbiniekiem, kas nozīmē, ka tie sniedz tikai kvalitatīvu un rezultatīvu apmācību, nevis māca atkārtoti, ar nolūku gūt papildus peļņu.

Protams, minētās ir tikai dažās no autoskolām, kur iespējams iegūt vadītāja apliecību. Ja vēl tikai vēlies uzsākt tiesību likšanu, jāizvērtē, vai Tavai dzīvesvietai tuvākā un lētākā autoskola ir tā labākā. Ļoti lielu iespaidu dod pieredzējuši pasniedzēji, tāpēc, aplūkojot autoskolu reklāmas, ņem vērā arī paziņu vai citu cilvēku atsauksmes!